Welkom op de website van Lijst van der Does


     

LIJSTVANDERDOES Zorgzaam, groen en betrouwbaar!!

Onze Raadsleden. 

Jaap van der Does, fractievoorzitter

Chris van Iersel,  vice fractievoorzitter

Lenie van Leeuwen,

Heidi den Hartigh,

Lia Arentshorst  

Onze wethouder

mr.Arthur Bolderdijk ,financiŽn, openbare ruimte, dierenwelzijn etc   

 
                     Nieuw email adres is LijstvanderDoes@gmail.com 
 
 
 Laatste Nieuws
 
Nieuw raadslid per 20 sept. 
Adrie van Meurs-de Koning komt per 20 sept.2018 onze fractie weer completeren. Adrie is woonachtig in Zegveld en komt in de plaats van Heidi den Hartigh.
Heidi is sinds kort raadslid maar door gewijzigde omstandigheden gaat ze zich buiten Woerden vestigen en dat is onverenigbaar met het zijn van Raadslid in Woerden. Het is jammer dat ze zo snel weer vertrekt maar we wensen haar veel woon-en werkplezier in haar nieuwe gemeente en dat zal ergens in de buurt van Zwolle zijn. Haar man Wick blijft zijn bestuursfunctie in ons bestuur voorlopig nog behartigen.
Jaap van der Does 
 
 
 
Nieuw bestuur LijstvanderDoes  10/7 
Op de Algemene Leden Vergadering van de Vereniging LijstvanderDoes op 10 juli j. l is een nieuw bestuur aangetreden.3 leden van het oude bestuur traden af door verandering van functie (Arthur Bolderdijk werd wethouder) of door andere omstandigheden zoals bij Bert van der Does en Christel Postma. Het nieuwe bestuur bestaat uit de volgende personen; Jan Bulk, voorzitter, Wick Vinkenburg, secretaris, Henk de Jong, penningmeester en Anno Visser (herbenoemd) als bestuurslid alg.zaken en p.r.Fijn dat er weer nieuwe mensen klaar staan om onze partij mede te leiden.
Jaap 
 
 
 
 
 
.
 De anti Gas lobby  29/6
LijstvanderDoes begrijpt de wereldwijde bezorgdheid over onze aardbol en het is een goede zaak dat de grootste vervuilbron, namelijk kolen, uitgebannen wordt en vervangen wordt door GAS. In Nederland gaan we een stap verder en willen we  alle gas ook uitbannen. LvdD wil dit op een gefaseerde wijze doen en ook zodanig dat bewoners van woningen niet voor alle kosten opdraaien.
De wijk Schilderskwartier is een proefwijk en terecht dat de bewoners protesteren. De vele oudere bewoners staan niet te trappelen om grote investeringen te doen en kunnen dat ook niet. Onze opstelling is om de bewoners ruim te compenseren en de datum 2030 niet heilig te verklaren. Het zal ook blijken dat er absoluut nieuwe en goedkopere energiebronnen op de markt zullen komen.
Wat mij nu opvalt dat ieder opmerking over fasering of gewoon zeggen dat gas zo slecht nog niet is wordt vertaald naar je bent tegen en dat mag niet. Het voelt alsof er een nieuwe religie is ontstaan en als je tegen bent wordt je verketterd en op de brandstapel gezet. Vooral de plaatselijke SP partij hanteert deze stijl. LvdD zal zijn eigen koers varen en conform het coalitieakkoord streven naar andere energiebronnen maar het moet wel met het gezonde boerenverstand bekeken worden.
jaap van der Does 
 
 
Uitbreiding fractie van 4 naar 5 leden. 26 /6
Lia Arentshorst van de eenmansfractie Arentshorst heeft te kennen gegeven dat zij zich wil aansluiten bij onze fractie. Aangezien we reeds enige maanden nauw samenwerken en dit wederzijds bevalt   staan wij hier niet afwijzend tegenover. De aansluiting bij LvdD gaat in per 1 juli 2018.Dit betekent ook dat de dames nu in de meerderheid zijn in onze fractie, dus heren sta je mannetje. Onze fractie wordt met 5 raadsleden de tweede partij in grootte in de Woerdense Raad, Lia van harte welkom en we zullen de kiezers laten merken dat we er zijn.
 
Presentatie coalitieakkoord 5/6/18
Vanmiddag is in de Grand Salon van Plein 7 aan het Kerkplein, het coalitieakkoord 2018 - 2022 ondertekend en gepresenteerd aan pers, Raadsleden en belangstellenden uit Woerden. Als u het coalitieakkoord wilt lezen, dan kunt u klikken op de volgende link: coalitieakkoord 2018-2022.pdf

Coalitieakkoord gereed 4/6/18
Op dinsdag 5 juni 2018 wordt het coalitieakkoord van de 4 partijen t.w.CDA, LijstvanderDoes, D66 en CU/SGP aan pers en genodigden gepresenteerd. Dit vindt plaats in de Grand Salon van Plein 7 aan het Kerkplein  in Woerden. Vervolgens worden  lees meer 
  
De kogel is door de kerk 20/4/18
Op woensdag 18 april presenteerde de informateur de resultaten van zijn onderzoek naar een werkbare 4 partijen coalitie en noemde hij de volgende partijen, CDA, LijstvanderDoes, D66 en CU/SGP. Deze combinatie staat voor 17 zetels in de Raad. Iedere partij  lees meer 
 
Informateur aan het werk; 18/4/2018
Sinds enkele weken is Burgemeester Martijn Vroom uit Krimpen a.d Ijssel
 in Woerden aan het werk om te bezien welke partijen de komende 4 jaar de coalitie kunnen vormen in Woerden. Het eerste advies van de informateur was dat hij 3 partijen bij elkaar gebracht had, t.w.CDA, CU/SGP en de VVD. Bij deze partijen zou nog een 4e partij gezocht worden  lees meer
  

Verkiezingen: 21/3/18

Een geweldig rerultaat behaalde LijstvanderDoes op 21 maart j.l. We komen met 4 raadsleden in de Gemeenteraad.
Dit zijn; Jaap van der Does, Chris van Iersel, Lenie van Leeuwen en Arthur Bolderdijk.
   
Is de fusie Hofpoort en Antonius geslaagd? (persbericht van 14 maart)
Na lang wikken en wegen is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de fusie van het Hofpoort Ziekenhuis en het Antonius Ziekenhuis goedgekeurd in oktober 2015. De plannen van de directies van beide ziekenhuizen om verder te gaan als één ziekenhuis konden uitgevoerd worden. We zijn nu 2,5 jaar lees meer
 
Luchtkwaliteit in Harmelen 24/2/18
Een dag na het indienen van een motie door LijstvanderDoes en Inwonersbelangen waarin het College van Woerden dringend wordt verzocht een onderzoek in te stellen naar de luchtkwaliteit en herrie door het verkeer langs  de A12 komt Milieudefensie met eens schrikbarend rapport waarin wordt gesteld dat de luchtkwaliteit bij Harmelen het slechtst is. We hadden geen voorkennis lees meer
  
Actie Zorg Dichtbij 20/5/18
De afgelopen zomer heeft LijsvanderDoes en Inwonersbelangen stevig actie gevoerd voor het behoud van de HAP c.q. zoveel mogelijk zorg dichtbij in de avond en nachturen en in het weekend. lees meer   
      
Motie voor geluidswerende maatregelen. 12/2/18
In de Raadsvergadering van donderdag 22 februari zal LijstvanderDoes tezamen met Inwonersbelangen een motie (dwingend verzoek aan College) indienen om de wegbeheerder van de A12 te overtuigen van de noodzaak lees meer  
  
Motie van Treurnis 25/1/18 
Tijdens de Raadsvergadering van 25 jan. kwam het CDA met een motie van Treurnis tegen het college i.c. weth.Koster. Het ging namelijk om een negatief signaal af te geven in de richting van Koster  over het gevoerde Soc.Beleid van de afgelopen tijd. LijstvanderDoes had hier geen behoefte aan mede  lees meer     
 
Het Bomenbeleidsplan  25/1/18 
In de raadsvergadering van 25 jan. heeft LijstvanderDoes een motie ingebracht ( dwingend verzoek aan het College) om voor 1 juli 2018 een Bomenbeleidsplein aan de Raad te presenteren. De reden tot het indienen van de motie was dat er de laatste jaren een zwalkend beleid werd gevoerd  lees meer 
 
Het Schilderskwartier aardgasvrij. 12/1/18
In mei 2017 vernamen 700 eigenaren van woningen in het Schilderskwartier dat hun woningen vanaf 2030 geen aardgas meer kunnen betrekken . Dat was even schrikken maar  lees meer     
 
De organisatie van de Koeienmarkt. 12/1/18
Het rapport over de organisatie van de Koeienmarkt in 2017 is gepubliceerd. Ik heb zelden een rapport gelezen waarin zoveel zaken naar voren werden gebracht die fout gingen . Nu ben ik zelf vooral een praktijkman en weet  lees meer       
       
Je moet maar durf hebben. (18/12)
Op de website van Progressief Woerden staat een verhaal van fractie-assistent Guus van Bork Sinds kort is hij fractie assistent maar hij praat kennelijk ook vanuit deze korte historie. Van Bork refereert aan een brief vanuit de Raad, aan het Actie comité Behoud de HAP en SEH welke in november jongsleden is opgesteld en waaronder de partijen die al veel werk hebben verzet voor het behoud van de HAP geen handtekeningen hebben gezet. Dat is bewust gebeurd want ... lees meer 
  
Info met glŁhwein
Op zaterdag 23 dec. tussen 13-15 uur staat LijstvanderDoes met een kraam  in de nabijheid van de Petruskerk en wordt er warme GlŁhwein geschonken. Deze middag staat in het teken van de naderende verkiezingen maar ook om de laatste info te verstrekken over onze actie Waar is de arts na 17 uur en in het weekend ?
  
De Algemene Leden Vergadering 28 november.
Op 28 nov .j.l. vond de A.L.V plaats van LijstvanderDoes in Het Baken te Woerden. 
Tijdens deze avond werden de kandidaten gekozen en bekendgemaakt die aan de Gemeenteraadsverkiezingen gaan meedoen op 21 maart 2018.
De lijst werd een goede mix van ervaring, enthousiaste nieuwe mensen en sekse.
 
De kandidatenlijst is als volgt;
1 Jaap van der Does   lijsttrekker
2.Chris van Iersel.
3.Arthur Bolderdijk uit Kamerik 
4.Lenie van Leeuwen.
5.Heidi den Hartigh.
6.Adrie van Meurs.uit Zegveld.
7.Anno Visser.
8.Leo Wilbrink
9.Bert van der Does uit Harmelen
10.Dammis van t Zelfde.
11,Christel Postma.
12.Brigitte van Hengel.
13,Ruud Blakenburg.
14.Wick Vinkenburg,
15.Jan Bulk.
16 Monique Kingma.
17.Monique van der Laan  Kamerik,       
 
n.b. waar geen plaatsnaam achter staat betekent woonachtig in Woerden. 
  
De begrotingsvergadering.(2 nov.)
Op donderdag 2 november vond de jaarlijkse Begrotingsvergadering plaats. Kort gezegd de plannen en intenties voor het komende jaar en de kosten daarvan. Vooral dat laatste lees meer 
  
Huisartsen opgelet ( 22 okt.)
Woensdag 25 oktober a.s.om 10.00 uur wordt in de Voorstraat t.h.v.perceel 15a een spandoek opgehangen waarop de tekst "Huisarts Waar bent u na 17.00 uur ?" Het is tevens het begin van een vervolgactie om de huisartsenzorg dichtbij voor Woerden te behouden. Komt allen.
 
Nogmaals de Westelijke Randweg.(7 okt. 2017)
Het zal u niet ontgaan zijn dat de Westelijke randweg van Woerden weer volop in het nieuws is. Het onderwerp staat weer regelmatig op de agenda van de Woerdense Raad. Tot zover het positieve nieuws.
Alleen de weg waarlangs  is een gecompliceerde en dure weg. lees meer
  
Bereikbaarheid huisartsen in Woerden.( 7 okt.2017)
De actie om de aandacht te vestigen op het verdwijnen van de HAP (huisartsenpost) uit het Zuwe Hofpoortziekenhuis in Woerden per 1 januari 2018 is een groot succes geworden. Ruim 18.000 handtekeningen zijn er verzameld van betrokken inwoners       
 
Veel commotie over tarieven buitensporten.(5 okt.2017)
Veel onnodige commotie over de tarieven van de buitensporten. In 2013 heeft er een harmonisatie van de tarieven van veel buitensportverenigingen plaatsgevonden. Deze verhoging was fors en in die tijd hebben het CDA en LijstvanderDoes zich daar heftig lees meer
 
Actie HAP in nieuwe fase. 7 sept,2017.   
 
Vandaag is het ophalen van handtekeningen voor Behoud van de HAP beŽindigd en treedt een nieuwe fase in. Het totaal  aantal handtekeningen staat op bijna 18.000 en dit is een enorm succes. lees meer 
  
Actie HAP gaat records breken.17 aug.17
De petitie actie voor Behoud van de HAP in Woerden slaat enorm aan. Inwoners van Woerden zijn oprecht verontwaardigd over het voornemen dat de HAP Post per 1 jan. 2018 wordt opgeheven.  lees meer     

Actie voor behoud HAP Woerden.
Verontruste burgers in Woerden zijn een actie gestart om te proberen ten minste de HAP voor Woerden en omgeving te behouden. Ook Inwonersbelangen staat achter dit streven en wij gaan ze ook helpen met mankracht en oproepen via de websites en social media. Beetje bij beetje wordt de zorg in en rondom Woerden afgebroken. Eerst het Hofpoort, nu de HAP en SEH. DIT MOET STOPPEN!!!  lees meer   
 
Wel of geen gaswinning onder Woerden.3 juli 2017.
Het zogenaamde Papekoppergas-en olieveld onder Woerden is volop in het nieuws. Het geeft ook aan hoe snel situaties kunnen veranderen. Pakweg 10 jaar geleden werd lees meer     
 
Een kijkje naar 2018. 26 juni.
Op 22 juni was de laatste Raadsvergadering voor de zomer en tegelijk ook werden er voorstellen ingediend voor 2018.Wat bijzonder opviel waren de exorbitante bedragen lees meer       
 
Management goeroes; 7 juni.
 In de commissie Middelen van 6 juni j.l kwamen vele tonnen kostende voorstellen van het College naar de Raad over verbeteringen in de bedrijfsvoering, dienstverlening, organisatieontwikkeling etc Vele bureaus leven hiervan en lees meer       
 
Vragen LijstvanderDoes over Stichting Woerden helpt RoemeniŽ. 4 juni
Jaap van der Does heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College over het wegblijven van een vergunning om lees meer      
 
 Behoud van Molen De Windhond  24 mei
 Tijdens de laatste Raadsvergadering stond de exploitatie van Molen De Windhond op de agenda. Het voorstel van B en W behelsde een exploitatie door een Stichting van Vrijwilligers met de mooie naam DMDD oftewel De Molen draait door, In dit model was geen lees meer      
  
Goede vragen van het CDA. 18 mei
De strijd van LijstvanderDoes voor de aanleg van een Westelijke randweg gaat onverminderd door. langzaam maar  lees meer       
 
Sluiting Huisartsenpost en Spoedeisende hulp. 17 mei
De afbouw of beter gezegd de amputaties bij het Zuwe Hofpoortziekenhuis gaan onverminderd door. 
De grootschalige handtekeningen actie in de zomer van 2015 heeft het tij niet kunnen keren. In totaal 14.531 handtekeningen lees meer            
 
Wel of niet boren naar olie en gas.25 april. 
Op 24 april heeft LijstvanderDoes de info avond de Brediushonk bijgewoond over de mogelijke gas-en oliewinning onder Woerden. Het gaat om een klein winningsgebied onder de wijk Molenvliet lees meer   
 
Wel of geen crematorium op Rijnhof,  25 april 
Op 20 april j..l is in de Raad de vestiging van een crematorium op Rijnhof aan Geestdorp behandeld.
Dit dossier loopt al twee jaar en geeft  lees meer
     
Actie bij tuincentrum; 8 april
Op zaterdag 8 april was LijstvanderDoes aanwezig bij Tuincentrum, De Bosrand in Woerden. Wij waren aanwezig om de actie Natuurvriendelijker tuin te ondersteunen. Steeds meer tuinen worden voorzien van steen in plaats van groen. Dit betekent dat lees meer
 
Ouderenzorg; 31 maart 
In de Raadsvergadering van 30 maart werd uitvoerig gesproken over versnelde woningbouw voor Statushouders en eigen woningzoekenden, Een beoogde plek hiervoor was  lees meer      
 
Westelijke Randweg ? 22 mrt.
Afgelopen zondag ben ik eens Rietveld opgewandeld om te bezien waar de brug over de Rijn gerealiseerd kan lees meer      
 
Communicatie; 22 mrt.
Onze gemeente pretendeert een klantvriendelijk beleid en onze ambtenaren worden hierin regelmatig bijgeschoold. Grote bedragen zijn lees meer     
  
Groene Vragen;16 maart.
In de Com.Ruimte van 16 maart heeft Chris van Iersel een aantal groene vragen gesteld. Chris heeft o.a.aandacht en uitvoering gevraagd voor  lees meer   
  
Verkiezingen op 21 maart 2018. 
Nog ruim een jaar en dan zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen .LijstvanderDoes dot hierbij een oproep aan inwoners van Woerden, die ambities lees meer   
 
Ouderenzorg;7 maart
De initiatiefnemers van Het Ouden Huis ( zorgcomplex voor ouderen) hebben zich met een indringende brief tot de Gemeenteraad gewend. Zij hadden de locatie lees meer 
    
Vervolg Bestuursaccoord;
In de Gemeenteraadsvergadering van 23 februari j.l.is het bestuursakkoord door alle partijen getekend. 
Van nu af aan is er geen oppositie of coalitie meer lees meer  
  
Bestuursaccoord:
Momenteel wordt er druk onderhandeld over een bestuursakkoord dat tot maart 2018 de leidraad wordt voor het bestuur. Dit was nodig na het uittreden van de fractie van CU/SGP uit de coalitie. Het betekent dat lees meer    
  
Kleur en Fleur.14 feb.
Christal Post en Chris van Iersel hebben mondelinge vragen gesteld over groene zaken in de Com.Ruimte van 8 feb. lees meer 
 
 Ouderenzorg 10 feb.
Hugo Borst heeft met zijn Manifest veel losgemaakt in onze samenleving. Hij heeft helder aangegeven wat er mis gaat in de zorg voor onze ouderen en dat hoort niet in een welvarende samenleving als de onze. Er ontstaat nu een vacuŁm lees meer   
 
Vragen apotheek door Monique Kingma. 2 feb.
Namens LijstvanderDoes heeft Monique Kingma schriftelijke vragen gesteld aan het college over het de medicijn verstrekking gedurende de avond-en nachturen. LvdDoes hecht eraan dat gedurende de avond-
en nachturen een apotheek dichtbij bereikbaar moet blijven.    
   
 Stand van zaken coalitiecrisis. 2 feb.
Na het uittreden van de SGP/CU fractie is in de Raadsvergadering van 26 jan.2017 besloten dat er getracht wordt een zogenaamd zakencollege te formeren voor dit laatste jaar voor de verkiezingen in 2018.Ook werd door de meeste partijen lees meer 
  
 Politieke realiteit:21 dec.
De breuk in de coalitie op 21 dec.. j. l heeft het fundament onder de huidige coalitie weggehaald. Het uittreden van de fractie van CU/SGP betekent dat  lees meer
 
Ook Oostelijke Randweg: 
LijstvanderDoes start vandaag een actie om ook indringend te kijken naar de verkeerssituatie in Woerden-Oost. Ook daar dreigt een nieuwe woonwijk onleefbaar te worden door grote hoeveelheden vooral doorgaand verkeer. De Steinhagenseweg is nu lees meer 
 
Koopzondag een feit:    
Na 3 jaar duwen en  trekken door voornamelijk de oppositiepartijen Inwonersbelangen en LijstvanderDoes is de koopzondag in Woerden een feit.. Het was een lange strijd tegen een aantal partijen die zich profileerden  als zijnde progressief, t.w. D66 en Progressief Woerden. Ook de VVD, Sterk Woerden en de combinatie CU/SGP bewogen niet leesmeer
 
Krokodillentranen 
 De voorzitter van wijkplatform Snel en Polanen Gerard van der Lit timmert stevig aan de weg om de gevaarlijke verkeerssituaties in deze wijk aan de kaak te stellen en mobiliseert de bewoners hierbij. Dit zijn zaken die je mag verwachten van een voorzitter. Gerard was raadslid voor Progressief Woerden en is nu nog fractie-assistent. Op zich niets mis mee denk ik dan.
Maar HeerdJan Hoogeveen van D66 begint nu te roepen lees meer
 
 Commotie over langdurige leegstand van soc.huurwoningen:
 Plaatsgenoot Kristel Noordergraaf is een Facebook actie gestart om in kaart te brengen hoeveel soc.huurwoningen er reeds zeer geruime tijd leegstaan. Zij heeft de indruk dat dit te maken heeft met de komst van Statushouders naar Woerden. Ook was haar opgevallen dat lees meer   
 
 Begroting 2017 
 Trots werd bij de presentatie van de begroting 2017 aangekondigd dat deze sluitend was. Bij nadere bestudering was zie je dat dit is gedaan met creatief boekhouden .Er is 3,2 miljoen uit de algemene reserve gehaald lees meer
 
Verkeersvisie uitgesteld 
 De behandeling van de Verkeersvisie 2030 is donderdag 29 sept. niet doorgegaan in de Raad, Dit op verzoek van de coalitie. De reden was lees meer
 
Verkeersvisie 2030
De Verkeers Visie 2030 is deze week behandeld in de Com.Ruimte. De nota van 70 pagina's,
kosten 70.000 euro heeft weinig of niets met lees meer
 
 
Secretariaat: Haanwijk 20 ,3481 LJ te Harmelen tel.0348432899.
Email secretaris ;vanderdoeskemp@gmail.com 
 
Email fractievoorzitter;LijstvanderDoes@gmail.com,tel.0624592349
Email partijvoorzitter;arthur.bolderdijk@ziggo.nl tel 0348449540
             
Contributie LijstvanderDoes €10 per jaar
Bankrek. nl23trio0197743145
 Volg ons:Jaap ondertekend het coalitieakkoord


Onze eerste 5 op de kieslijst      
Lijst van der Does volop in actie voor huisartsenzorg 24/7Onze geadopteerde rotonde volop in herfstbloei

Mede dankzij LijstvanderDoes staat het Gildenpoortje er weer! 
 
Actie op de koeienmarkt oktober 2017!
 
 
Op campagne met de Tuk tuk .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
New Cell New Cell New Cell