Wie is LijstvanderDoes?

 Mogen wij ons even voorstellen?

 Fractieleden LijstvanderDoes
 

Ik ben Jaap van der Does, raadslid/fractievoorzitter getrouwd met Hannie van den Dool en beiden afkomstig uit Wassenaar doch sinds 1969 met veel plezier inwoners van Woerden.
Ik ben geboren en getogen in het mooie Wassenaar doch sinds 1969 al inwoner van Woerden. Wij hebben 5 kleinkinderen waarvan de jongste 5 jaar is. Zijn broertje van 7 is rolstoelafhankelijk en daar trekken we veel mee op.
Mijn werkzame leven was zeer divers, voor mijn Militaire Dienstplicht van 1961-1963, heb ik bij de Koopvaardij gevaren. Na mijn dienstplicht ben ik werkzaam geweest bij de politie tot aan mijn pensionering. Momenteel nog met veel plezier fractievoorzitter van LijstvanderDoes en dat hoop ik nog even vol te houden. De verkiezingen zijn inmiddels achter de rug en dat is een drukke maar boeiende periode, met voor ons de plezierige uitslag van 4 zetels. Naast de plaatselijke politiek ben ik ook voorzitter van de Stichting Vrienden van het Vogelpark. Deze Stichting beheert de voliŤres aan de Oostsingel in Woerden en zorgt dat er jaarlijks geld voor onderhoud en verzorging binnenkomt.
Ik ben een politicus die dicht bij de inwoners staat. Veel de straat op en bezig zijn met zaken die de mensen echt bezig houdt. Verkeer, Veiligheid, Gezondheid, Milieu etc. Een veilige, groene gemeente waar het fijn wonen is. Tegenstanders noemen mij wel eens een populist maar dat beschouw ik als een geuzennaam. Populisme was een volksbeweging in het Oude Romeinse Rijk en had vooral als doelstelling dat de politiek weer van het gewone volk moest worden. 
Mijn aandachtsgebieden als raadslid zijn: Jeugdzaken, Transitie Jeugdzorg, Onderwijs en huisvesting, Leerlingenvervoer, Leerplicht, Sociale Zaken, Participatiewet, Samenhang Sociaal Domein, Welzijn WMO, Integrale toegang Sociaal Domein, Sociale wijkteams/makelaars.
Email: jaap@lijstvanderdoes.nl
Tel: 0348-415722 of 06-24592349.
 
 
 
Mijn naam is Chris van Iersel, gemeenteraadslid voor LijstvanderDoes, ik ben getrouwd met Elly Bulk en wij zijn samen de ouders van drie dochters en drie zonen. Inmiddels zijn we ook de trotse grootouders van onze kleinkinderen. We wonen al heel lang in Woerden en nu in de Bomenbuurt. Ik heb meer dan dertig jaar gewerkt bij de gemeente Nieuwegein, bij de sector Stadsontwikkeling. Nu heb ik een ingenieursbureau en geef adviezen voor constructies van gebouwen. Voordat ik raadslid werd voor de lokale partij LijstvanderDoes zat ik één en twintig jaar in de gemeenteraad voor de ChristenUnie. Als raadslid voor de lokale partij vind ik het fijn om mij volledig in te kunnen zetten voor onderwerpen die voor inwoners belangrijk zijn en dan zonder binding met een landelijke partij. Als stadsimker en natuurmens heb ik bijzondere aandacht voor alles wat groeit en bloeit. Vandaar mijn advies: Kies LijstvanderDoes voor een veelkleurige gemeente met veel bloemen, insecten en zorg voor duurzaamheid en biodiversiteit.
Mijn aandachtsgebieden als raadslid zijn; Milieu en duurzaamheid, Wijkgericht werken, Leefbaarheid, Ruimtelijke Ordening, Vastgoed, Grondbeleid, IBOR, Begraafplaatsen, Monumenten en Archeologie, Grondbedrijf en Handhaving.
Tel:0348-413091;06-49860654
Seringenlaan 233442 HK Woerden      
                                                                                                         email; chris@lijstvanderdoes.nl en tel.0348-413091  
 

Mijn naam is Lenie van Leeuwen Ė van der Horst geboren in Haarlem in 1948 en sinds 1974 woonachtig in Woerden. Samen met mijn man Arie, hebben wij 3 kinderen en 4 kleinkinderen. Voor mijn pensionering heb ik gewerkt op het hoofdkantoor van het UWV als functioneel systeembeheerder. Mijn hobby`s zijn schilderen, boetseren, klassieke muziek, wandelen met de hond, cryptogrammen en lezen. Op 28 september 2017 bent ik beŽdigd als fractie-assistente en op 28 maart 2018 als raadslid van Lijst van der Does en ik zal mij voor de partij gaan bezighouden met de aandachtsgebieden:
A12Bravo, Verkeer en vervoer, Afval en reiniging, Volkshuisvesting, Parkeerbeleid, FinanciŽn, Stadspromotie, Binnenstad, Recreatie en Toerisme, Duurzaamheid en Stedelijke vernieuwing . Mijn reden om politiek actief te worden is dat ik niet houd van zeuren dat iets niet goed werkt, liever probeer ik er iets aan te doen. De keuze voor Lijst van der Does was niet moeilijk, de onderwerpen van deze partij (o.a. randwegen, groei en bloei, behoud ziekenhuis en HAP en zuinig met overheidsgeld) spreken mij aan en ik voel mij daar al snel thuis want de sfeer onder elkaar is erg prettig! Ik ben te bereiken telefonisch op 06-23 495 163 en per e-mail: lenie@lijstvanderdoes.nl 
 
 

Mr. Arthur Bolderdijk  werd op 12 oktober 2015 gekozen als voorzitter van LijstvanderDoes en was ook als fractie assistent actief. Vanaf 28 maart 2018 is hij beŽdigd als Raadslid, en vanaf 7 juni 2018 zit hij als Wethouder voor LijstvanderDoes in het College van Woerden.

Als fiscaal jurist gaat hij het College van Woerden als wethouder het gebied van financiŽn versterken. Ook de domeinen  Grondbeleid en grondbedrijf, Openbare Ruimte/IBOR Water en Waterketen Vastgoed Informatietechnologie Handhaving Begraven en begraafplaatsen Dierenwelzijn zitten in zijn wethouder portefeuille.

Arthur woont in Kamerik en was tot medio 2016 eigenaar van twee administratiekantoren. In Kamerik alle lange tijd betrokken geweest bij maatschappelijke organisaties zoals het Oranje Comite Kamerik, Jevaka, Ondernemersvereniging Kamerik Ė Kanis en de Woningbouwstichting Kamerik. Tevens is hij lid van de Rotary van Haarzuilens.   

Arthur is getrouwd met Petra Kemp en heeft een zoon en dochter.

Email: arthur@lijstvanderdoes.nl 

telefoon 0653350801.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Ik ben Heidi den Hartigh, 56 jaar en woon bijna 22 jaar met mijn echtgenoot op Cattenbroek, waar we dagelijks genieten van het groen en de dieren om ons heen. Het groen en de dieren baart ons echter wel zorgen. De bebouwing rukt ook in dit agrarische landschap op waardoor steeds meer dieren genoodzaakt zijn elders te overleven. Ik zet me al jaren in om dit mooie leefgebied te behouden. Binnen LijstvanderDoes wil ik me graag inzetten voor het behoud van alle mooie groengebieden in onze gemeente. In mijn werkzame leven ben ik al meer dan 30 jaar werkzaam op het gebied van personeel en organisatie, waarvan de laatste 5 jaar onder andere als manager binnen verscheidene Sociale werkbedrijven. Ik heb van dichtbij meegemaakt wat de effecten zijn van veranderende wet-en regelgeving op groepen mensen die zich met name aan de onderkant van de samenleving bevinden. Iedereen moet deel uit kunnen maken van de samenleving. Op het moment dat dit voor mensen niet meer mogelijk is heeft dit niet alleen zeer nadelige gevolgen voor de persoon zelf, maar ook voor diens directe leefomgeving. Als fractie assistent bij LijstvanderDoes heb ik me dan ook graag ingezet voor alles wat onder het sociaal domein valt om te voorkomen dat mensen buiten de boot vallen. Inmiddels ben ik sinds 14 juni 2018 beŽdigd als raadslid en mijn aandachtsgebieden zijn als raadslid;  Sport, Interactie burger/overheid, Relatie overheid/burger, Regionale Samenwerking, Burgerzaken en communicatie, Personeel en Organisatie incl. dienstverlening, Bestuurlijke en Juridische Zaken, Openbare orde en veiligheid, Cultuur, Volksgezondheid, en Minderhedenbeleid.

heidi@lijstvanderdoes.nl

 


 

Bestuursleden LijstvanderDoes
 

Arthur Bolderdijk (voorzitter). Arthur Bolderdijk (voorzitter) Arthur is sinds 12 oktober 2015 gekozen als voorzitter van LijstvanderDoes en ook als fractie assistent actief, vanaf 28 maart 2018 ben ik beŽidigd als raadslid.  Arthur woont in Kamerik en was tot medio 2016 eigenaar van twee administratiekantoren. In Kamerik alle lange tijd betrokken geweest bij maatschappelijke organisaties zoals het Oranje Comite Kamerik, Jevaka, Ondernemersvereniging Kamerik Ė Kanis en de Woningbouwstichting Kamerik. Nu is hij beschikbaar voor de lokale politiek en met name op het gebied van financiŽn. Arthur is getrouwd met Petra Kemp en heeft een zoon en dochter. Email: arthur@lijstvanderdoes.nl telefoon 0653350801.
 
 

 

Mijn naam is Bert van der Does (secretaris) 49 jaar oud en sinds 2001 woonachtig in Harmelen. Exact op de grens met Woerden woon ik daar samen met mijn vrouw en dochter. Ik werk bij NS-stations als Senior Inkoper voor het retailbedrijf. Als opleiding heb ik de HEAO-commerciŽle richting gedaan in Utrecht. Naast mijn werk voor de partij Lijst van der Does ben ik ook actief als lid van de Medezeggenschapsraad op de St. Bavo school in Harmelen.
Als Secretaris van de nieuwe lokale partij LijstvanderDoes zet ik mij graag in voor de belangen van de Gemeente Woerden met uiteraard van mijn kant de nodige extra aandacht voor het prachtige dorp Harmelen. Mijn ervaring vanuit het bedrijfsleven zet in graag voor de partij en voor een bijdrage aan gezonde financiŽle huishouding van de Gemeente Woerden. Uiteraard zonder daarbij de natuur en een gezond milieu uit het oog te verliezen.
email: bert@lijstvanderdoes.nl
 

 

   

Ik ben Anno Visser (bestuurslid/ p.r.zaken) en ben 68 jaar jong en getrouwd met Janet van der Veer. Wij hebben samen 2 kinderen, een jongen en een meisje.
Voordat ik naar Woerden kwam, waar ik nu al bijna 15 jaar met veel plezier woon, woonde ik in Friesland en had daar een eigen slagerij. In Woerden ben ik 12,5 jaar zelfstandig slager geweest in de Aldi supermarkt in Honthorst. In Friesland heb ik 12 jaar een kerkelijke functie vervuld. Als hobby fiets ik graag en heb al 31 maal de Elfstedentocht gefietst. Andere bezigheden zijn fotograferen (voor RPLFM) en de klein dierensport. Mijn interesse in de politiek was er wel maar ik was niet actief. Dat gaat nu veranderen bij de lokale partij LijstvanderDoes.
email; anno@lijstvanderdoes.nl