Agenda

De fractievergaderingen vinden plaats in de fractiekamer van LijstvanderDoes in het stadhuis.

Bemensing;
In de commissie Welzijn zitten Monique Kingma en Heidi den Hartigh.
In de Commissie Ruimte zitten Chris van Iersel en Lenie van Leeuwen
In de commissie Middelen zitten Jaap van der Does en Arthur Bolderdijk. 
 
donderdag 2 nov. 17 u raadsvergadering (Begroting 2018)
dinsdag     7 nov. 20 u Voortzetting begrotingsvergadering. 
 
donderdag 9 nov. 20 u Info avond
maandag  13 nov. 20 u Fractievergadering
dinsdag     14 nov.20 u Com.Middelen
woensdag  15 nov.20 u Com.Welzijn
donderdag  16 nov.20 u Com.Ruimte 
 
donderdag  23 nov 20 u Stellingen Kiescompas
 
 maandag   27 nov. 20 u Fractievergadering
dinsdag      28 nov. 20 u Alg.Ledenvergadering in Het Baken. 
 
 donderdag  30 nov.20 u Raadsvergadering.   (installatie Heidi den Hartigh)
 
maandag     4 dec. 20 u Fractievergadering
dinsdag     12 dec. 20 u Com.Middelen
woensdag  13 dec.20 u Com.Welzijn
donderdag 14 dec.20 u Com.Ruimte
maandag   18 dec.20 u Fractievergadering
woensdag  20 dec.20 u Raadsvergadering