Welkom bij Lijst van der Does


LIJSTVANDERDOES Zorgzaam, groen en  betrouwbaar!!

Wij staan voor 

  • Goede randwegen
  • Goede Zorg dichtbij
  • Meer groen

Van het bestuur van de vereniging LijstvanderDoes.Voor de komende 4 jaar heeftLijstvanderDoes een fractie van 5 leden en dat is nog niet alles, lees meer 


Onze Raadsleden. 

Jaap van der Does, fractievoorzitter

Chris van Iersel,  vice fractievoorzitter    

Lenie van Leeuwen,

Adrie van Meurs

Lia Arentshorst


 


Onze wethouder

Mr. Arthur Bolderdijk, heeft de volgende zaken in zijn portefeuille.

Financiën, openbare ruimte, dierenwelzijn, IBOR(inrichting en beheer openbare ruimte), ICT, Bodemdaling, Toezicht en handhaving, Begraven, Water en Waterketen, Grondbeleid en Grondbedrijf, Vastgoed, Inkoop. Arthur is ook Wijk- en dorpswethouder van Harmelen, Molenvliet, en Bomen-en Bloemenbuurt.   

 
                     Nieuw email adres is LijstvanderDoes@gmail.com 
 
 
 Laatste Nieuws
 
Het vlagincident
In de Raadsvergadering van 9 mei j .l werd een motie van de VVD fractie behandeld welke beoogde om  lees meer
  
Mutaties binnen de fractie.
Helaas heeft ons raadslid Adrie van Meurs te kennen gegeven dat zij per 31 mei 2019 stopt met het raadswerk  lees meer
 
Windturbines
LijstvanderDoes is geen voorstander van het plaatsen van windturbines ( ijzeren sprinkhanen, vogelgehaktmolens) op land. Plaatsing op zee lost ook niet alle nadelen op maar lees meer
 
Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap
Op 20 maart j.l. vonden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor het Waterschap HDSR plaats. Voor de Staten stonden lees meer

 
Klimaatakkoord 28/1
In het Klimaatakkoord staan 600 maatregelen voor onder meer verduurzaming en verminderen van het energieverbruik. Zo moeten  lees meer

Bomen langs onze Singels  19/1
In de Raadsvergadering van donderdag 17 jan. kwam de vervanging van bomen langs de Singels, Nassaukade etc. aan de lees meer
 
De Klimaatchaos 22/12
De Klimaattafels zijn bevallen van nare producten. Ik krijg de indruk dat de landelijke overheid het spoor bijster is. Op minder dan lees meer
 
Weg open naar gekozen Burgemeester 20/11
Vandaag heeft de Eerste Kamer toegestemd om een artikel uit de Grondwet te halen waardoor lees meer 
 
De druiven zijn kennelijk zuur voor de oppositie
De oppositie rol is mij persoonlijk (jaap van der Does) niet vreemd maar het verbaasd mij wel hoe de oppositie nu gevoerd wordt.  lees meer 
   
Vitaal Bomenbestand behouden 13/11
De Gemeenteraad heeft bij de Begrotingsbehandeling uitgesproken dat Woerden de 30.000 bomen in onze gemeente als ondergrens  lees meer 
  
Verkeersmaatregelen Woerden-West 10/11
In de Raadsvergadering van 8 nov. zijn de beoogde maatregelen voor Woerden-West met lees meer
 
Nieuwe vorm van ouderenhuisvesting 10/11
De motie (dwingend verzoek aan College) die LijstvanderDoes tijdens de laatste begrotingsvergadering heeft ingediend en is aangenomen beoogt een nieuwe vorm van ouderenhuisvesting binnen Woerden mogelijk te maken.
Na het wegvallen van de bejaardenhuizen lees meer
 
De Begrotingsvergadering 1/11/18
Op donderdag 1 nov. vond de eerste begrotingsvergadering plaats van de nieuwe coalitie. Het was een geanimeerde vergadering waarin lees meer
         
Verkeersmaatregelen Woerden-West  8/9
Er zijn reeds lang plannen om het verkeer in Woerden -west beter te laten doorstromen en veiliger te maken. Het oude College  lees meer 
 
Ontmoet ons op straat. 8 sept..
Op zaterdag 15 sept.is  LijstvanderDoes van 11-14 uur aanwezig op het wijkfeest in het Schilderskwartier dat gehouden wordt in en om het winkelcentrum.. U kunt ons daar spreken en kennisnemen van de inhoud van  lees meer 
  
Nieuw raadslid per 20 sept. 
Adrie van Meurs-de Koning komt per 20 sept.2018 onze fractie weer completeren. Adrie is woonachtig in Zegveld en komt in de plaats van Heidi den Hartigh. Heidi is pas sinds kort raadslid maar door gewijzigde prive omstandigheden  lees meer 
  
De anti Gas lobby  29/6
LijstvanderDoes deelt de wereldwijde bezorgdheid over onze aardbol en het is een goede zaak dat de grootste vervuilbronnen, namelijk kolen en olie uitgebannen worden en vervangen wordt door andere energievormen. Wereldwijd  lees meer
   
Uitbreiding fractie van 4 naar 5 leden. 26 /6
Lia Arentshorst van de eenmansfractie Arentshorst heeft te kennen gegeven dat zij zich wil aansluiten bij onze fractie. Aangezien lees meer
 
Presentatie coalitieakkoord 5/6/18
Vanmiddag is in de Grand Salon van Plein 7 aan het Kerkplein, het coalitieakkoord 2018 - 2022 ondertekend en gepresenteerd aan pers, Raadsleden en belangstellenden uit Woerden. 

 
 
 
Secretariaat LijstvanderDoes, P.Mondriaanlaan 23, 3443 Vn,Woerden email;henkpdejong3@gmail.com,tel.0612066436
 
fractievoorzitter LijstvanderDoes Jaap van der Does; email,LijstvanderDoes@gmail.com,tel.0624592349
 
 
 
Voorzitter Vereniging LijstvanderDoes; Jan Bulk, email;janbulk@hotmail.com tel 0348423062
                    
Contributie LijstvanderDoes €10 per jaar
Bankrek. nl23trio0197743145,penn.P.Mondriaanlaan 23 Woerden,3443 VN
 Volg ons:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


Mede dankzij LijstvanderDoes staat het Gildenpoortje er weer! 
 
Actie op de koeienmarkt in oktober
 
 
Op campagne met de Tuk tuk .