Welkom bij Lijst van der Does


LIJSTVANDERDOES Zorgzaam, groen en  betrouwbaar!!

Wij staan voor 

  • Goede randwegen
  • Goede Zorg dichtbij
  • Meer groen

Van het bestuur van de vereniging LijstvanderDoes.Voor de komende 4 jaar heeftLijstvanderDoes een fractie van 5 leden en dat is nog niet alles, lees meer 

Onze Raadsleden. 

Jaap van der Does, fractievoorzitter

Chris van Iersel,  vice fractievoorzitter    

Lenie van Leeuwen,

Adrie van Meurs

Lia Arentshorst


 


Onze wethouder

Mr. Arthur Bolderdijk, heeft de volgende zaken in zijn portefeuille.

Financiën, openbare ruimte, dierenwelzijn, IBOR(inrichting en beheer openbare ruimte), ICT, Bodemdaling, Toezicht en handhaving, Begraven, Water en Waterketen, Grondbeleid en Grondbedrijf, Vastgoed, Inkoop. Arthur is ook Wijk- en dorpswethouder van Harmelen, Molenvliet, en Bomen-en Bloemenbuurt.   

 
                     Nieuw email adres is LijstvanderDoes@gmail.com 
 
 
 Laatste Nieuws
Klimaatakkoord 28/1
In het Klimaatakkoord staan 600 maatregelen voor onder meer verduurzaming en verminderen van het energieverbruik. Zo moeten er veel meer grote windparken komen en moet het aantal zonneparken op daken en eilanden worden uitgebreid.
LijstvanderDoes vindt deze plannen onvoldoende realistisch. Ja we moeten omschakelen naar schone energie, maar laten we dat met verstand oppakken. Te beginnen met het plaatsen van zonnepanelen op onze daken van woningen en bedrijven. Maar wees zuinig op ons landschap en waardevolle landbouwgrond.
De landbouw  wil zich omvormen naar kringlooplandbouw met een goede voedselproductie. Maar  beiden gaat niet gelijk op. Wij willen geen kostbare agrarische grond opofferen voor zonnepanelen.
Voorts is LijstvanderDoes absoluut tegen de plaatsing van windturbines. Deze ijzeren vogelverschrikkers passen niet in ons mooie landschap. Het is horizon vervuilend, slecht voor de vogels en geeft onnodig geluid. Ook geven turbines op land slechts de helft van de opbrengst in vergelijking met turbines op zee. Ook vindt LijstvanderDoes de ondemocratische gang van zaken rondom het plaatsen van deze voorzieningen zeer kwalijk.De Provincie gaat ons dat via het Rijk opleggen, terwijl de bevolking zich er nog nooit  heeft over uitgesproken. wat ons betreft dus de voet op het rempedaal.
Jaap van der Does
p
 
Bomen langs onze Singels  19/1
In de Raadsvergadering van donderdag 17 jan. kwam de vervanging van bomen langs de Singels, Nassaukade etc. aan de orde.
In verband met rioleringswerkzaamheden en ouderdom van veel huidige bomen is gekozen voor mooie nieuwe beplanting waarbij de bewoners volop meegedacht hebben. Helaas haalde een motie van LvdDoes geen meerderheid en dat was spijtig.
Deze motie wilde dat er bij deze nieuwe aanplant volop rekening werd gehouden met de dubbele waarde van onze bomen. Enerzijds het aanzien, de beleving, maar anderzijds ook de waarde voor vogels, bijen, hommels etc. Dus meer biodiversiteit.
Helaas was de meerderheid van de Raad nog niet zover en dat verbaasde ons wel. We gaan door in deze nieuwe aanpak en het akkoord geeft daar steun bij. Het had echter fijn geweest als we deze stap nu reeds gezet hadden.
 


De Klimaatchaos 22/12
De Klimaattafels zijn bevallen van nare producten. Ik krijg de indruk dat de landelijke overheid het spoor bijster is. Op minder dan lees meer
 
Weg open naar gekozen Burgemeester 20/11
Vandaag heeft de Eerste Kamer toegestemd om een artikel uit de Grondwet te halen waardoor lees meer 
 
De druiven zijn kennelijk zuur voor de oppositie
 De oppositie rol is mij persoonlijk (jaap van der Does) niet vreemd maar het verbaasd mij wel hoe de oppositie nu gevoerd wordt.  lees meer 
   
Vitaal Bomenbestand behouden 13/11
 De Gemeenteraad heeft bij de Begrotingsbehandeling uitgesproken dat Woerden de 30.000 bomen in onze gemeente als ondergrens  lees meer 
  
Verkeersmaatregelen Woerden-West 10/11
 In de Raadsvergadering van 8 nov. zijn de beoogde maatregelen voor Woerden-West met lees meer
 
 Nieuwe vorm van ouderenhuisvesting 10/11
 De motie (dwingend verzoek aan College) die LijstvanderDoes tijdens de laatste begrotingsvergadering heeft ingediend en is aangenomen beoogt een nieuwe vorm van ouderenhuisvesting binnen Woerden mogelijk te maken.
Na het wegvallen van de bejaardenhuizen lees meer
 
De Begrotingsvergadering 1/11/18
 Op donderdag 1 nov. vond de eerste begrotingsvergadering plaats van de nieuwe coalitie. Het was een geanimeerde vergadering waarin lees meer
         
Verkeersmaatregelen Woerden-West  8/9
Er zijn reeds lang plannen om het verkeer in Woerden -west beter te laten doorstromen en veiliger te maken. Het oude College  lees meer 
 
Ontmoet ons op straat. 8 sept..
Op zaterdag 15 sept.is  LijstvanderDoes van 11-14 uur aanwezig op het wijkfeest in het Schilderskwartier dat gehouden wordt in en om het winkelcentrum.. U kunt ons daar spreken en kennisnemen van de inhoud van  lees meer 
  
Nieuw raadslid per 20 sept. 
Adrie van Meurs-de Koning komt per 20 sept.2018 onze fractie weer completeren. Adrie is woonachtig in Zegveld en komt in de plaats van Heidi den Hartigh. Heidi is pas sinds kort raadslid maar door gewijzigde prive omstandigheden  lees meer 
  
De anti Gas lobby  29/6
LijstvanderDoes deelt de wereldwijde bezorgdheid over onze aardbol en het is een goede zaak dat de grootste vervuilbronnen, namelijk kolen en olie uitgebannen worden en vervangen wordt door andere energievormen. Wereldwijd  lees meer
 
 
  
Uitbreiding fractie van 4 naar 5 leden. 26 /6
Lia Arentshorst van de eenmansfractie Arentshorst heeft te kennen gegeven dat zij zich wil aansluiten bij onze fractie. Aangezien lees meer
 
Presentatie coalitieakkoord 5/6/18
Vanmiddag is in de Grand Salon van Plein 7 aan het Kerkplein, het coalitieakkoord 2018 - 2022 ondertekend en gepresenteerd aan pers, Raadsleden en belangstellenden uit Woerden. Als u het coalitieakkoord wilt lezen, dan kunt u klikken op de volgende link: coalitieakkoord 2018-2022.pdf

Coalitieakkoord gereed 4/6/18
Op dinsdag 5 juni 2018 wordt het coalitieakkoord van de 4 partijen t.w.CDA, LijstvanderDoes, D66 en CU/SGP aan pers en genodigden gepresenteerd. Dit vindt plaats in de Grand Salon van Plein 7 aan het Kerkplein  in Woerden. Vervolgens worden  lees meer 
  
De kogel is door de kerk 20/4/18
Op woensdag 18 april presenteerde de informateur de resultaten van zijn onderzoek naar een werkbare 4 partijen coalitie en noemde hij de volgende partijen, CDA, LijstvanderDoes, D66 en CU/SGP. Deze combinatie staat voor 17 zetels in de Raad. Iedere partij  lees meer 
 
Informateur aan het werk; 18/4/2018
Sinds enkele weken is Burgemeester Martijn Vroom uit Krimpen a.d Ijssel
 in Woerden aan het werk om te bezien welke partijen de komende 4 jaar de coalitie kunnen vormen in Woerden. Het eerste advies van de informateur was dat hij 3 partijen bij elkaar gebracht had, t.w.CDA, CU/SGP en de VVD. Bij deze partijen zou nog een 4e partij gezocht worden  lees meer
  
Verkiezingen: 21/3/18
Een geweldig rerultaat behaalde LijstvanderDoes op 21 maart j.l. We komen met 4 raadsleden in de Gemeenteraad.
Dit zijn; Jaap van der Does, Chris van Iersel, Lenie van Leeuwen en Arthur Bolderdijk.
   
 
 
Secretariaat LijstvanderDoes, P.Mondriaanlaan 23, 3443 Vn,Woerden email;henkpdejong3@gmail.com,tel.0612066436
 
fractievoorzitter LijstvanderDoes Jaap van der Does; email,LijstvanderDoes@gmail.com,tel.0624592349
 
 
 
Voorzitter Vereniging LijstvanderDoes; Jan Bulk, email;janbulk@hotmail.com tel 0348423062
                    
Contributie LijstvanderDoes €10 per jaar
Bankrek. nl23trio0197743145,penn.P.Mondriaanlaan 23 Woerden,3443 VN
 Volg ons:
Jaap ondertekend het coalitieakkoord


Onze eerste 5 op de kieslijst      
Lijst van der Does volop in actie voor huisartsenzorg 24/7Onze geadopteerde rotonde volop in herfstbloei

Mede dankzij LijstvanderDoes staat het Gildenpoortje er weer! 
 
Actie op de koeienmarkt in oktober
 
 
Op campagne met de Tuk tuk .