actie Zorg Dichtbij

Actie Zorg Dichtbij 20/5/18
De afgelopen zomer heeft LijsvanderDoes en Inwonersbelangen stevig actie gevoerd voor het behoud van de HAP c.q. zoveel mogelijk zorg dichtbij in de avond en nachturen en in het weekend.
Dit resulteerde in een totaal van 18.500 handtekeningen waarmee we druk zijn gaan uitoefenen op iedereen en alles die met deze zorg te maken hadden .Ook wethouder Koster is op zoek gegaan naar alternatieven en kwam met een gedeeltelijke oplossing dat we als een eerste forse stap zien naar volledige huisartsenzorg in de genoemde uren. Aan de actie heeft de S.P ook enige tijd meegewerkt maar hun doelen gingen verder. LvdD en IB wachten even de ontwikkelingen af van de optie weth.Koster.Als dit een succes wordt gaan we verder actie voeren voor een SEH (spoedeisende hulp) en weer een compleet ziekenhuis.
Wat schetst onze verbazing dat S.P de afgelopen week de 18.500 handtekening symbolisch zijn gaan aanbieden aan weth.Koster zonder ons daarvan totaal niet te verwittigen. In een woord verwerpelijk.
LvdD vindt dit echt achterbaks gedoe.