Begrotingsvergadering 2 nov.

De begrotingsvergadering.(2 nov.)
Op donderdag 2 november vond de jaarlijkse Begrotingsvergadering plaats. Kort gezegd de plannen en intenties voor het komende jaar en de kosten daarvan. Vooral dat laatste was voor LijstvanderDoes een heet hangijzer. Onze Alg,reserve (spaarbankboekje) is in 1 jaar gedaald van 41 naar 25 miljoen Euro. Dat vindt LvdD een kwalijke ontwikkeling en met ons enkele andere partijen. Het CDA heeft enkele wijzigingen voorgesteld om dat weer omhoog te brengen en die hebben wij gesteund. Een ander heikel punt was de reservering van ca.4 miljoen voor verkeersmaatregelen in Woerden-West. Onder andere een omleiding over de Hoge Rijndijk en het verkeersluw maken van de Boerendijk zit in deze plannen.  Onze visie is dat wanneer de Westelijke randweg binnen enkele jaren wordt aangelegd (en daar ziet het naar uit) dan dit dan  grotendeels weggegooid geld is en omstreden maatregels.. LvdD hoopt dat niet aangevangen wordt met deze maatregelen voor maart 2018 en dat na de verkiezingen de nieuwe coalitie dit anders ziet. In mijn beschouwingen heb ik nog gepleit voor het meewerken aan nieuwe woonvormen voor ouderen zoals door de Stichting Het Ouden Huis bepleit. Ook heb ik aangekondigd in november te komen met twee moties t.w. een motie voor het instellen van een Bomenbeheersplan en een  motie om in Den Haag te gaan pleiten voor een geluidswal langs Rijksweg 12  vanaf Harmelen tot voorbij de wijk Molenvliet. Kortom er is nog veel werk te doen. a.s. dinsdag 7 november is de afronding van de Begrotingsbehandeling.