Begrotingsvergadering 2018

De Begrotingsvergadering 1/11/18

Op donderdag 1 nov. vond de eerste begrotingsvergadering plaats van de nieuwe coalitie. Het was een geanimeerde vergadering waarin een 40 tal moties en amendementen werden behandeld. De vergadering begon om 16. uur en eindigde om 23.30 uur met een etenspauze van 18-20 uur. De oppositiepartijen bekritiseerden het financiële beleid, doch dit werd netjes gepareerd door de wethouder van financiën. Het was ook wat dubbel want juist de vorige coalitie heeft de schuldenlast aanzienlijk vergroot en de reserve gehalveerd. Een aantal amendementen en reserves hebben we gesteund en onze eigen motie over het positief staan ten aanzien van een initiatief voor de huisvesting van senioren met en zonder zorgvraag kreeg een meerderheid. De initiatiefnemers van Het Ouden Huis kunnen nu verder werken aan hun plan. Het zal nog moeilijk worden om een geschikte locatie te vinden en een partij om dit te bouwen. Opmerkelijk was de ontwikkeling bij het omstreden geschil over het aantal bomen in onze gemeente. Door een foutje in de begroting leek het dat deze coalitie het bomenverstand wilde verminderen van 30.000 naar 27.500. Er lagen twee amendementen en uiteindelijk werden deze twee in elkaar geschoven en kreeg het nieuwe voorstel een unanieme meerderheid.
De ondergrens is en blijft 30.000 bomen maar in een toekomstig Groenbeleidsplan wordt dit nader uitgewerkt Al met al een goede start voor de nieuwe coalitie.