bereikbaarheid huisartsen

Bereikbaarheid huisartsen in Woerden.( 7 okt.2017)
De actie om de aandacht te vestigen op het verdwijnen van de HAP (huisartsenpost) uit het Zuwe Hofpoortziekenhuis in Woerden per 1 januari 2018 is een groot succes geworden. Ruim 18.000 handtekeningen zijn er verzameld van betrokken inwoners die hier tegen zijn. Er is veel boosheid en ingehouden woede over het verdwijnen van deze elementaire voorziening uit onze stad. Dit kunnen wij als inwoners niet pikken en het actiecomité tot behoud van de HAP ziet nog weinig verandering van opstelling bij de betrokken partijen. We gaan dus nu fase twee in en dat betekent dat we ons nog nadrukkelijk laten horen en zien en ons vooral gaan richten op de Woerdense huisartsen. De huisartsenpraktijken hebben zich ontwikkeld tot posten met kantoortijden van 8-17 uur terwijl vroeger een arts 7 x 24 uur bereikbaar was. Een vergelijking met d e dierenartspraktijken leert dat de bereikbaarheid daarvan vele malen beter is. Er is iedere avond wel een dierenartsenpraktijk open en ook in het weekend >Voor spoedgevallen zijn deze artsen 24 uur per dag bereikbaar. Wat een weelde . Deze sector is meegegroeid met de vraag uit de samenleving en dat model kunnen de Woerdense huisartsen ook introduceren. Geen zorg op afstand in Utrecht, maar gewoon dichtbij huis dat moet kunnen.
De komende tijd worden de acties geïntensiveerd en gaan we alle aandacht op de huisartsen richten met of zonder HAP maar wel dichtbij huis.
Jaap van der Does