Bestuursaccoord

Bestuursaccoord:
Momenteel wordt er druk onderhandeld over een bestuursakkoord dat tot maart 2018 de leidraad wordt voor het bestuur. Dit was nodig na het uittreden van de fractie van CU/SGP uit de coalitie. Het betekent dat alle partijen op zich nemen om tot maart 2018 de gemeente zo goed mogelijk te besturen. Even geen oppositie of coalitie, nee allen nemen verantwoordelijkheid. In feite een situatie die LvdD altijd zou ambiëren. Geen klefferige deals tussen fracties en eigen wethouders maar allen gaan voor een goed bestuur van deze gemeente, een stabiel bestuur. Vanuit deze gedachte zijn de oppositiepartijen Inwonersbelangen, CDA en LijstvanderDoes ook dit traject ingegaan. Voor dit medebesturen worden zo mogelijk ook wat eigen punten in het akkoord meegenomen. Kortom een interessante ontwikkeling en donderdagavond wordt het akkoord, mits alles goed gaat, bekrachtigd.