Bomen langs onze Singels

Bomen langs onze Singels 19/1
In de Raadsvergadering van donderdag 17 jan. kwam de vervanging van bomen langs de Singels, Nassaukade etc. aan de orde.In verband met rioleringswerkzaamheden en ouderdom van veel huidige bomen is gekozen voor mooie nieuwe beplanting waarbij de bewoners volop meegedacht hebben. Helaas haalde een motie van LvdDoes geen meerderheid en dat was spijtig.Deze motie wilde dat er bij deze nieuwe aanplant volop rekening werd gehouden met de dubbele waarde van onze bomen. Enerzijds het aanzien, de beleving, maar anderzijds ook de waarde voor vogels, bijen, hommels etc. Dus meer biodiversiteit.Helaas was de meerderheid van de Raad nog niet zover en dat verbaasde ons wel. We gaan door in deze nieuwe aanpak en het akkoord geeft daar steun bij. Het had echter fijn geweest als we deze stap nu reeds gezet hadden.