Bomenbeleidsplan 25/1/18

    
Het Bomenbeleidsplan  25/1/18 
In de raadsvergadering van 25 jan. heeft LijstvanderDoes een motie ingebracht ( dwingend verzoek aan het College) om voor 1 juli 2018 een Bomenbeleidsplein aan de Raad te presenteren. De reden tot het indienen van de motie was dat er de laatste jaren een zwalkend beleid werd gevoerd inzake de kap van bomen, al of niet herplanten en een goed beheer. Tot 2013 was er een Bomenbeleidsplan maar er was geen nieuw plan voor in de plaats gekomen. Het nieuwe Beleidsplan moet een lange termijn visie over Bomenbeleid bevatten maar moet de boom als het ware  ook een stem geven. Het klinkt wat zweverig maar een boom die een hoge leeftijd bereikt heeft en een mooi beeld en uitstraling heeft in een park of straat kun je niet zomaar omhakken. Daar moeten grondige redenen voor zijn en geen flauwekul argumenten zoals vallende eikels of kastanjes of zelfs het produceren van pluisjes is voor sommige inwoners al een reden om een boom weg te willen hebben. Kortom er moeten grondige redenen zijn om tot kap over te gaan en indien er gekapt wordt moet er een boom terug komen en het liefst op dezelfde plaats of in de directe omgeving. Ook de zorg voor de bomen moet vastgelegd worden.Helaas kreeg de motie slechts de steun van LijstvanderDoes , Inwonersbelangen en Sterk Woerden. Alle andere partijen die steeds het college kapittelden over herplant etc. gingen niet mee. Jammer maar vlak voor de verkiezingen is de ratio ver te zoeken.