coalitiecrisis

Stand van zaken coalitiecrisis.
Na het uittreden van de SGP/CU fractie is in de Raadsvergadering van 26 jan.2017 besloten dat er getracht wordt een zogenaamd zakencollege te formeren voor dit laatste jaar voor de verkiezingen in 2018.Ook werd door de meeste partijen aangegeven dat er een onpartijdige gespreksleider hiervoor wenselijk is. Dit is de heer Ronald van Gerven, voormalig Burgemeester van Culemborg geworden. Het eerste gesprek vond op dinsdag 31 jan. plaats. In deze bijeenkomst werd vooral over de procedures gesproken en werd gepeild waar de meeste pijnpunten/wensen voor het komende jaar liggen .De gedecimeerde coalitie wil vooral vasthouden een de begroting van 2017 als vertrekpunt en veel punten uit het coalitieakkoord. De oppositie zit meer op het spoor van dat het coalitieakkoord geen handvat meer is en dat de begroting van 2017 niet onwrikbaar is. Ik proef nog geen raadsbrede wil om echt voor een zakencollege te gaan en niet teveel achterom te kijken. Wat LijstvanderDoes betreft kijken we nadrukkelijk naar een aantal financiële posten in de begroting die we als het ware bevriezen (niet uitgeven) zodat andere prioriteiten naar voren gehaald kunnen worden.LijstvanderDoes denkt dan aan het niet investeren in dure verkeersplannen maar eerste de uitkomst van de Verkeersvisie 2030 afwachten. Het lijkt aannemelijk dat daarin de Westelijke Randweg als grote wens naar voren komt met een brug over de Rijn. Ook de forse uitbreiding van het ambtelijk management zien wij niet zitten. Kortom grote verschillen in opvattingen en hierover gaan we dinsdag 7 feb. verder praten.