Crematorium

Wel of geen crematorium op Rijnhof,  25 april 
Op 20 april j..l is in de Raad de vestiging van een crematorium op Rijnhof aan Geestdorp behandeld.
Dit dossier loopt al twee jaar en geeft veel commotie in de buurtschap. Dit laatste was voor LijstvanderDoes wel een aandachtspunt maar niet van doorslaggevende betekenis bij de uiteindelijke beraadslaging en beslissing hierover.
Het probleem begon twee jaar gelden toen wethouder Duindam te kennen gaf dat er een crematorium op Rijnhof moet komen. LijstvanderDoes en andere partijen hadden steeds gezegd dat de volgorde verkeerd ging. Ons standpunt was en is dat er eerst een solide marktpartij zich moet aandienen om dit te realiseren. Dus eerst een marktpartij zoeken en dan verder praten. LvdDoes vond en vindt dit geen zaak voor een gemeente. De gemeente moet geen ondernemertje spelen en geen geld moet uitgeven alvorens zekerheid te hebben.
Weth.Duindam luisterde niet en begon een Ruimtelijke Ordening procedure te starten om dit daar mogelijk te maken. Vervolgens kwam de buurtschap in geweer en werden er een aantal onderzoeken uitgevoerd zoals het meten van de verkeersintensiteit en milieu hinder etc. Totale kosten tot nu toe E 200.000. Kortom veel geld en nog geen serieuze gegadigde. Op het laatste moment, tijdens de Raadsvergadering, kwam er een naam naar voren maar niet meer dan dat.
Resumerend LijstvanderDoes heeft geen principiële bezwaren met de vestiging van een crematorium in Woerden maar wel via de goede route. 
Het verkeer is wel genoemd en ook niet te verwaarlozen maar was voor ons geen beletsel.. LvdDoes vraagt zich ook af of er een uitvaartondernemer hier brood in ziet of niet. De huidige spreiding in Nederland is een crematorium per 200.000 inwoners. Als we om ons heen kijken dan zijn er al 6 a 7 crematoriums in onze omgeving . Dus al zou zich een ondernemen aanbieden dan zal het aantal crematies dusdanig moeten zijn om het lonend te maken en uiteindelijk ook veel meer verkeersbewegingen dan nu genoemd worden. Maar nogmaals dat was voor LvdDoes niet de reden om niet met dit voorstel mee  te gaan.