De anti Gas lobby 29/6

De anti Gas lobby  29/6
LijstvanderDoes begrijpt de wereldwijde bezorgdheid over onze aardbol en het is een goede zaak dat de grootste vervuilbronnen, namelijk kolen en olie uitgebannen worden en vervangen wordt door andere energievormen. Wereldwijd worden kolen en olie vervangen door o.a.gas. In Nederland gaan we een stap verder en willen we  alle gas ook uitbannen. LvdD wil dit op een gefaseerde wijze doen en ook zodanig dat bewoners van woningen niet voor alle kosten opdraaien.
De wijk Schilderskwartier is een proefwijk en terecht dat de bewoners protesteren. De vele oudere bewoners staan niet te trappelen om grote investeringen te doen en kunnen dat ook niet. Onze opstelling is om de bewoners ruim te compenseren en de datum 2030 niet heilig te verklaren. Het zal ook blijken dat er naast gas ook andere  energiebronnen op de markt zullen komen. Er zijn nu volop ontwikkelingen en de koplopers betalen de hoofdprijs voor nieuwe apparatuur.
Wat mij nu opvalt dat ieder opmerking over fasering of gewoon zeggen dat gas zo slecht nog niet is wordt vertaald naar je bent tegen en dat mag niet. Het voelt alsof er een nieuwe religie is ontstaan en als je tegen bent wordt je verketterd en op de brandstapel gezet. Vooral de plaatselijke SP partij hanteert deze stijl. LvdD zal zijn eigen koers varen en conform het coalitieakkoord streven naar andere energiebronnen maar het moet wel met het gezonde boerenverstand bekeken worden. Wat ons betreft wordt de gaswinning in Nederland stopgezet en importeren we zo nodig gas waarvan nog grote hoeveelheden wereldwijk aanwezig zijn.
jaap van der Does