de westelijke randweg?

De Westelijke Randweg ? 22 mrt.
Afgelopen zondag ben ik eens Rietveld opgewandeld om te bezien waar de brug over de Rijn gerealiseerd kan worden. De gemeente heeft aan de zuidzijde van de Rijn naast de rioolzuiveringsinstallatie al 30 jaar grond in bezit voor de aanleg van de westelijke randweg. Maar dit zittende College heeft inmiddels de voormalige Burgemeesterswoning aan Barwoutswaarder verkocht aan de Stichting Stadsherstel. Wethouders Schreurs en Stolk waren hierbij betrokken. Deze verkoop staat de aanleg van deze brug behoorlijk in de weg, sterker gezegd blokkeert de realisatie van de brug. 
Hoe moet je zulk beleid nu noemen. LvdDoes heeft daar eigenlijk geen woorden voor. Maar het woord dwarsbomen komt wel in beeld.