gaswinning Woerden

Wel of geen gaswinning onder Woerden.3 juli 2017.
Het zogenaamde Papekoppergas-en olieveld onder Woerden is volop in het nieuws. Het geeft ook aan hoe snel situaties kunnen veranderen. Pakweg 10 jaar geleden werd de ontdekking van het veld als positief ervaren.Vanwege de lage olieprijs is toen niet gestart met de winning van gas en olie. En nu is er ,terecht, veel tegenstand. Er is veel gebeurd in 10 jaar tijd waardoor de winning niet meer getolereerd wordt door de inwoners in dit gebied en breder in ons land. De massale bodemdaling in Groningen en het effect van fossiele brandstoffen op ons milieu heeft de mening doen kantelen. Het is goed dat de gehele Gemeenteraad van Woerden zich tegen de winning heeft uitgesproken en recent op 3 juli heeft de Provinciale Staten van Utrecht zich ook hiertegen uitgesproken. LijstvanderDoes hoopt dat de concessiehouder Vermiljon dit niet doorzet en er van afziet. Ook zal de landelijke overheid zich  duidelijker moeten uitspreken tegen iedere verdere winning van kleine gas-en olievelden in Nederland. De tijd is rijp om andere energiebronnen krachtig te promoten en te stimuleren. Wind, zon, eb en vloedwerking, etc. kunnen veel energie genereren.