Gekozen burgemeester

Weg open naar gekozen Burgemeester 20/11
Vandaag heeft de Eerste Kamer een artikel uit de Grondwet gehaald waardoor het mogelijk wordt dat de Burgemeester in de toekomst gekozen wordt door en vanuit de bevolking van zijn woonplaats.
Dit is een grote stap voorwaarts en Nederland is het laatste land in Europa waar dit nog niet het geval is en betekent een versterking van de lokale democratie. Tot op het laatste waren er veel zittende burgemeesters tegen en zij voerden volop drogredenen aan, Steeds wordt Henk Westbroek opgevoerd als voorbeeld dat een bekende persoon Burgemeester zou kunnen worden. Het is een verkeerd voorbeeld want wie kan zeggen dat Henk geen goede Burgemeester had kunnen zijn. Maar deze tegenstanders ontkennen de kracht en inschatting van de inwoners. Zij kunnen het kaf van het koren scheiden. Kortom een stap in de goede richting en goed voor de lokale democratie.