Het vlagincident

Het vlagincident

In de Raadsvergadering van 9 mei j .l werd een motie van de VVD fractie behandeld welke beoogde om onze nationale driekleur tezamen met de Woerdense vlag in de nieuwe Raadszaal van het gemeentehuis te plaatsen.Voor LijstvanderDoes een motie die we graag mede indienden.
Een vlag is een uiting van eenheid en symboliseert ons nationaal bewustzijn en nog veel meer. Nederlanders zijn niet zo nationalistisch maar de vlag verbindt ons allen en is iets om trots op te zijn.
Wat schetst onze verbazing dat de motie maar krap een meerderheid kreeg van 15 tegen 14 stemmen en dat bij de tegenstemmers ook de gehele fractie van het CDA zat. De partij van Buma die onze kinderen op de lagere school het Wilhelmus wilde laten zingen. Op zich niets mis mee maar dat juist deze partij tegen stemde bevreemdde zeer.Dat D 66 dit ook deed lag meer in de lijn der verwachting. Ik vermeld verder alleen de voor stemmers t.w.de VVD, LijstvanderDoes, Sterk Woerden, de SP, Simon Brouwer CU, Jelmer Vierstra van P.W, Hendrie van Assem I.B en Reem Bakker van de fractie Bakker.
De argumenten van de tegenstemmers waren niet onder gelijkluidend en varieerden van een vlag moet wapperen tot aan een Raadszaal moet neutraal zijn.? Een wat magere onderbouwing.