Informateur aan het werk

Informateur aan het werk; 18/4/2018
Sinds enkele weken is Burgemeester Martijn Vroom uit Krimpen a.d Ijssel
 in Woerden aan het werk om te bezien welke partijen de komende 4 jaar de coalitie kunnen vormen in Woerden. Het eerste advies van de informateur was dat hij 3 partijen bij elkaar gebracht had, t.w.CDA, CU/SGP en de VVD. Bij deze partijen zou nog een 4e partij gezocht worden zodat de nieuwe coalitie met 4 partijen, die ieder een wethouder leveren, van start zou kunnen gaan. Helaas haakte de VVD om nog onduidelijke redenen af en moest de informateur alsnog naar  twee partijen gaan kijken om tot 4 partijen te komen.
Ook LijstvanderDoes werd steeds betrokken bij deze exercitie en de contacten verliepen ons inziens in een goede sfeer. De belangrijkste boodschap die de informateur ons voorhield was dat de financiën van Woerden er niet rooskleurig voorstaan en dat hij de Westelijke randweg in 2022 niet weer op de agenda wil zien. Dit waren boodschappen die duidelijk waren en waar LvdDoes zich goed in kon vinden. Er is de laatste jaren op te grote voet geleefd en dat wreekt zich nu. Wij hebben ons positief opgesteld en ideeën aangedragen om de financiën weer op orde te krijgen. Ook hebben wij ons raadslid mr.Arthur Bolderdijk gepresenteerd als de wethouder namens LijstvanderDoes.
Vanavond om 19.30 uur zal de hr.Vroom zijn aanbeveling aan de Raad presenteren. Wij hopen dat LvdDoes mee gaat regeren in de komende 4 jaar.