Je moet maar durf hebben

Je moet maar durf hebben. 18/12
 
Op de website van Progressief Woerden staat een verhaal van fractie-assistent Guus van Bork Sinds kort is hij fractie assistent maar hij praat kennelijk ook vanuit deze korte historie. Van Bork refereert aan een brief vanuit de Raad, aan het Actie comité Behoud de HAP en SEH welke in november jongsleden is opgesteld en waaronder de partijen die al veel werk hebben verzet voor het behoud van de HAP geen handtekeningen hebben gezet.Dat is bewust gebeurd want de brief was meer een brief in de trant van leuk dat jullie bezig zijn en wij kijken wel toe. Op een dergelijke brief zaten LijstvanderDoes, Inwonersbelangen en de S.P. niet te wachten.Deze partijen hadden het op prijs gesteld als de overige partijen in de Raad vanaf het begin van de actie (juli 2017) hadden meegedaan aan de acties op straat waardoor er nu een petitie ligt ondertekend door ruim 18.500 inwoners. Dit was een gigantische maar ook leuke klus en met deze petitie gaan we druk uitoefenen. En dat sommige partijen niet hebben meegedaan is hun beslissing maar daar gaat deze brief ook niet over. De lariekoek in de brief waar van Bork over spreekt is, dat wij het niet aandurfden om de brief te ondertekenen. Dit kenmerkt de slappe manier waarop zij tot nu toe onze actie ondersteunt hebben of beter gezegd niet ondersteund hebben. Aan een nietszeggende brief onze handtekening onthouden vereist meer durf dan een inhoudsloze brief te ondertekenen! P.W werpt zich nu op als grote voorvechter voor Behoud van de HAP. Saillant detail hierbij is dat toen Jaap van der Does en Lenie van Leeuwen afgelopen juli handtekeningen aan het verzamelen waren in winkelcentrum Molenvliet, het raadslid Jelle Ypma van Progressief Woerden voorbij liep en geen handtekening wilde plaatsen. En in plaats daarvan ons hard toeriep dat wij de inwoners aan het belazeren waren. Dat wij de inwoners iets voorhielden dat nooit gerealiseerd zou kunnen worden. Op mijn vraag om zich nader te verklaren ging hij niet in en liep door! En deze partij gaat ons nu verwijten dat wij het streven om te komen tot een HAP of in ieder geval Huisartsenzorg dichtbij, traineren, terwijl zij er zelf kennelijk nog nooit in geloofd hebben. Je moet maar durf hebben.LijstvanderDoes houdt niet van modder gooien maar soms moet je iets recht zetten.
P.S.
Ik heb het over de fractie van Progressief Woerden en niet over wethouder Yolan Koster van deze partij. Zij doet haar best en daar hebben we heel veel waardering voor!