klimaatakkoord

Klimaatakkoord 28/1
In het Klimaatakkoord staan 600 maatregelen voor onder meer verduurzaming en verminderen van het energieverbruik. Zo moeten er veel meer grote windparken komen en moet het aantal zonneparken op daken en eilanden worden uitgebreid.
LijstvanderDoes vindt deze plannen onvoldoende realistisch. Ja we moeten omschakelen naar schone energie, maar laten we dat met verstand oppakken. Te beginnen met het plaatsen van zonnepanelen op onze daken van woningen en bedrijven. Maar wees zuinig op ons landschap en waardevolle landbouwgrond.
De landbouw wil zich omvormen naar kringlooplandbouw met een goede voedselproductie. Maar beiden gaat niet gelijk op. Wij willen geen kostbare agrarische grond opofferen voor zonnepanelen.
Voorts is LijstvanderDoes absoluut tegen de plaatsing van windturbines. Deze ijzeren vogelverschrikkers passen niet in ons mooie landschap. Het is horizon vervuilend, slecht voor de vogels en geeft onnodig geluid. Ook geven turbines op land slechts de helft van de opbrengst in vergelijking met turbines op zee. Ook vindt LijstvanderDoes de ondemocratische gang van zaken rondom het plaatsen van deze voorzieningen zeer kwalijk.De Provincie gaat ons dat via het Rijk opleggen, terwijl de bevolking zich er nog nooit heeft over uitgesproken. wat ons betreft dus de voet op het rempedaal.
Jaap van der Does