klimaatchaos

De Klimaatchaos 22/12
De Klimaattafels zijn bevallen van nare producten. Ik krijg de indruk dat de landelijke overheid het spoor bijster is. Op minder dan 800 km ten oosten van ons worden de huizen nog verwarmd met ernstig vervuilende fossiele brandstoffen zoals kolen en briketten en wij moeten zo nodig van de schoonste fossiele brandstof, te weten aardgas af.. Laat het duidelijk dat LvdD graag meewerkt om in 2050 een schoner land, een schoner Europa en een schonere wereld te hebben. Echter de weg waarlangs deze regering dit denkt te doen is niet onze route .De rest van de wereld schakelt over van kolen en olie naar het schonere gas , maar Nederland moet zo nodig weer voorop lopen. De kosten hiervan zijn niet duidelijk en vooralsnog totaal niet bekend en er wordt nu ingezet op de huishoudens terwijl deze categorie maar voor 10% van de CO2 uitstoot verantwoordelijk is. De industrie, waaronder scheepvaart en luchtvaart zijn debet aan 90% hiervan. In mijn eigen wijk, het Schilderskwartier, werd sterk ingezet op all electric maar de bewoners zien dit nog niet zitten en gaan nu zelf op onderzoek. Hun motto, en ook de onze is, dat de omvorming haalbaar en betaalbaar moet zijn en vanuit onderop gedragen moet worden. LijstvanderDoes zal zich ook sterk verzetten tegen plannen om windmolens in onze mooie groene omgeving te plaatsten en zonneweides aan te leggen. Dit is volgens ons de oplossing niet en sterk vervuilend voor ons landschap en heel slecht voor onze vogelpopulatie.
Jaap van der Does