Luchtkwaliteit Harmelen

Luchtkwaliteit in Harmelen 24/2/18
Een dag na het indienen van een motie door LijstvanderDoes en Inwonersbelangen waarin het College van Woerden dringend wordt verzocht een onderzoek in te stellen naar de luchtkwaliteit en herrie door het verkeer langs  de A12 komt Milieudefensie met eens schrikbarend rapport waarin wordt gesteld dat de luchtkwaliteit bij Harmelen het slechtst is. We hadden geen voorkennis maar het bevestigd in grote mate de noodzaak van een gedegen onderzoek, In de afgelopen 10 jaar zijn de rijbanen verdubbeld, Het verkeer is enorm toegenomen en de snelheid is verhoogd naar 130 km p.u. Uiteindelijk onderschreef de gehele Raad onze wens maar de VVD deed het schoorvoetend. Ze kwamen met oude rapporten van het RIVM etc. waaruit zou blijken dat het nogal meevalt.. Maar ik weet dat de gunfactor in de verkiezingstijd laag is. LijstvanderDoes kan niet klakkeloos de visie van Milieudefensie onderschrijven maar hun voorstel voor meer snuffelpalen etc. en een gedegen onderzoek ondersteunen wij van harte. De wegbeheerder heeft er  geen belang om dit uit eigener beweging te doen want het kan geld gaan kosten of een advies dat de snelheid ook omlaag moet.
Milieudefensie begint nu een petitie voor schone lucht en LijstvanderDoes roept een ieder op om deze petitie te tekenen. De petitie heeft het motto Overheid moet nu in actie komen. Dit is ook exact wat LijstvanderDoes en Inwonersbelangen (mede-indiener) beogen met deze motie.. 
Jaap van der Does