management terreur

Management terreur. 7 juni.
 In de commissie Middelen van 6 juni j.l kwamen vele tonnen kostende voorstellen van het College naar de Raad over verbeteringen in de bedrijfsvoering, dienstverlening, organisatieontwikkeling etc Vele bureaus leven hiervan en krijgen vat op bedrijven en overheidsinstellingen om hun hemelse werk te doen. En daar hangen forse prijskaartjes aan. Deze managers blijven maar zaaien en zaaien en er wordt weinig geoogst. Wat LvdDoes betreft gaat iedere ambtenaar gewoon doen waarvoor die aangenomen en goed voor bevonden is. Daarbij dient hij zich ambtelijk d.w.z.dienstbaar naar de inwoners op te stellen. Dat er nieuwe ontwikkelingen zijn op zijn of haar vakgebied betekent nu en dan een opfris of verdiepingscursus.Maar niet steeds de hele organisatie overhoop gooien,,  De ene  keer Bottum-up en en dan weer Top-down. Dit brengt alleen maar veel onrust en leidt personeelsleden af om goed te zijn in de zaken waarvoor ze zijn aangenomen. Als gemeenteraadslid maar zeker ook als burger mag ik toch van uitgaan dat goede gekwalificeerde personeelsleden worden aangenomen en dat deze regelmatig worden beoordeeld en bij disfunctioneren de organisatie uitgaan. Zo blijft de kwaliteit hoog. LijstvanderDoes zal niet meegaan met vele dure voorstellen die vooral de kassen van vele bureautjes spekken en onze gemeentekas plunderen.