molen de Windhond

Behoud van Molen De Windhond  24 mei
 Tijdens de laatste Raadsvergadering stond de exploitatie van Molen De Windhond op de agenda. Het voorstel van B en W behelsde een exploitatie door een Stichting van Vrijwilligers met de mooie naam DMDD oftewel De Molen draait door, In dit model was geen ruimte voor de molenaar om de molen te gaan bewonen. Met verhuur aan de Stichting werd beoogd om een zo groot mogelijke toegankelijkheid te waarborgen. Aanvankelijk zou dit 55.000 E per jaar moeten opbrengen maar dat zag de Stichting ook niet zitten. Dus deze inkomstenkant was ook een grijs gebied. In samenwerking met de lokale partij Woerden is door LijstvanderDoes een wijzigingsvoorstel ingediend dat gelukkig een meerderheid kreeg. Dus de molen wordt straks als vanouds weer bewoond door een molenaar en er zullen zoveel mogelijk openbare activiteiten in de molen plaatsvinden daar worden met de molenaar afspraken over gemaakt.
Bewoning geeft ons inziens ook betere waarborgen voor voorkoming van vandalisme, inbraak of brand etc. En een bewoonde en verwarmde molen blijft ook langer in goede conditie.