motie geluidswal

Motie voor geluidswerende maatregelen. 12/2/18
In de Raadsvergadering van donderdag 22 februari zal LijstvanderDoes tezamen met Inwonersbelangen een motie (dwingend verzoek aan College) indienen om de wegbeheerder van de A12 te overtuigen van de noodzaak van geluidswerende maatregelen op bepaalde gedeelten langs de A12 aan de noordelijke zijde ter hoogte van Harmelen en ter hoogte van de wijk Molenvliet Zuid-west In Woerden. Er was al veel geluidsoverlast in deze woongebieden en door het toenemen van de mobiliteit en de verhoging van de max.snelheid tot 130 km p.u is dat alleen maar toegenomen. Ook de toename van fijn stof is een argument.