motie Kinderpardon

 
 
Motie Kinderpardon 5/10
 
In de Raadsvergadering van 4 okt. kwam een motie(dwingend verzoek aan College)) van Progressief Woerden en de S.P  aan de orde om de landelijke overheid te bewegen een oplossing te zoeken voor een kinderpardon voor circa 400 kinderen. Op zich zal niemand hier tegen zijn maar na deze groep komen er weer andere groepen. Met andere woorden je lost het probleem niet op en ben bezig met pleisters plakken. Waar het om gaat dat de huidige asielprocedures drastisch ingekort worden waardoor het voor asielzoekers snel duidelijk wordt of ze mogen blijven of niet. De zaak rondom de twee Armeense kinderen heeft dat weer duidelijk in beeld gebracht. Geen langdurig gesol en zakkenvullende advocaten maar snel duidelijkheid. Lenie van Leeuwen van LijstvanderDoes heeft dit gisteravond haarfijn neergezet en heeft de motie laten aanpassen zodat niet de zieligheid overheerst maar ook de zakelijkheid aan bod komt. De motie is zodanig aangepast dat de landelijke overheid ook wordt opgeroepen de asielprocedures drastisch in te korten,