mutaties binnen de fractie

Mutaties binnen de fractie.
Helaas heeft ons raadslid Adrie van Meurs te kennen gegeven dat zij per 31 mei 2019 stopt met het raadswerk voor onze partij. Bij nader inzien was dit werk niet te verenigen met haar werk, haar studie en een gezin thuis. Ontzettend jammer voor haar en voor ons. Het kost altijd weer extra energie om een nieuw raadslid weer in werken en wegwijs te maken binnen de fractie en het raadswerk. Haar plaats wordt ingenomen door bestuurslid Anno Visser, die de overstap maakt van bestuurslid naar raadslid. Anno is dus niet geheel onbekend met het raadswerk. Anno vanaf deze plaats vlieg erin dan weet je snel hoe de hazen lopen. En Adrie bedankt en we zien elkaar nog wel zo nu en dan.Jaap van der Does