nieuw bestuur LvdD

Nieuw bestuur LijstvanderDoes  10/7 
Op de Algemene Leden Vergadering van de Vereniging LijstvanderDoes op 10 juli j. l is een nieuw bestuur aangetreden.3 leden van het oude bestuur traden af door verandering van functie (Arthur Bolderdijk werd wethouder) of door andere omstandigheden zoals bij Bert van der Does en Christel Postma. Het nieuwe bestuur bestaat uit de volgende personen; Jan Bulk, voorzitter, Wick Vinkenburg, secretaris, Henk de Jong, penningmeester en Anno Visser (herbenoemd) als bestuurslid alg.zaken en p.r.Fijn dat er weer nieuwe mensen klaar staan om onze partij mede te leiden.
Jaap