organisatie van de Koeienmarkt

De organisatie van de Koeienmarkt. 12/1/18
Het rapport over de organisatie van de Koeienmarkt in 2017 is gepubliceerd. Ik heb zelden een rapport gelezen waarin zoveel zaken naar voren werden gebracht die fout gingen . Nu ben ik zelf vooral een praktijkman en weet vanuit mijn vroegere job als politieman dat papier geduldig is maar de praktijk weerbarstiger. Ik wil hiermee zeggen dat alles mooi op papier kan staan maar dat er heel veel ter plaatste door flexibele medewerkers moet geïmproviseerd worden.
Maar in dit geval ging echt alles fout wat maar fout kon gaan. Gelukkig hebben de bezoekers daar weinig van gemerkt maar de ergernis begon al bij de plaatselijke middenstand, de kraamhouders, de kermisexploitanten etc. Een voorbeeld: in het evaluatieverslag van 2016 stond de aanbeveling dat 65 kramen in de Voorstraat teveel van het goede was, dus minder in 2017, Echter in 2017 waren er plekken voor 95 kramen gepland in de Voorstraat met alle overlast voor de gevestigde winkeliers die hun zaak niet in of uit konden en ook geen klanten konden ontvangen. Dit voorbeeld is illustratief voor vele andere fouten t.w. geen kennis van zaken, onervaren mensen op belangrijke posten, een slecht voorbereide opdracht van de wethouder, heel veel ad hoc beslissingen op het laatste moment. Ik ben ervan overtuigd dat een willekeurige vereniging die iets organiseert een beter draaiboek heeft en een betere aansturing hanteert dan in dit geval. Ik lees dat de ex.wethouder Margot Stolk in de pers aangeeft dat het wel meevalt en de bezoekers er weinig van gemerkt hebben. Dat laatste is een  fijne bijkomstigheid maar geen verdienste. Ik ben er zeker van dat de Raad haar met een motie tot aftreden had gedwongen mede gelet op eerdere missers in haar carrière als wethouder. Hierbij merk ik op dat LijstvanderDoes weet dat het vak van wethouder zwaar is en het ook maar een mens is .Maar het gesjoemel met de Verkeersvisie en andere zaken ligt nog vers in het geheugen en dan wordt het een optelsom.
Jaap van der Does