Ouderenhuisvesting

Zorg en aandacht binnen handbereik.10/11

De motie (dwingend verzoek aan College) die LijstvanderDoes tijdens de laatste begrotingsvergadering heeft ingediend en is aangenomen beoogt een nieuwe vorm van ouderenhuisvesting binnen Woerden mogelijk te maken.
Na het wegvallen van de bejaardenhuizen Oude Stijl vallen veel ouderen tussen wal en schip.
De initiatiefnemers van Het Ouden Huis willen dit vacuüm opvullen. Zij zoeken een geschikte bouwlocatie om een complex van ca.24 ouderenwoningen te bouwen. In deze betaalbare huurwoning kunnen de ouderen zelf het dagelijks leven bepalen maar wel met zorg en aandacht binnen handbereik. In dit complex is ruimte voor 25% ouderen zonder zorgvraag, ca. 50 % met een lichte zorgvraag en 25% met een zwaardere zorgvraag. Dit model staat garant voor voldoende financiële inkomsten. De zorgkosten worden voor een deel betaald via het persoonsgebonden budget en een deel via eigen bijdragen. Bewoners met een laag inkomen kunnen huurtoeslag en zorgtoeslag aanvragen.
In Bodegraven is deze zorg al in een vergevorderd stadium. Met medewerking van de gemeente ne de Woningbouwvereniging hopen we dit in Woerden te realiseren.