Ouderenzorg 31 maart

Ouderenzorg; 31 maart 
In de Raadsvergadering van 30 maart werd uitvoerig gesproken over versnelde woningbouw voor Statushouders en eigen woningzoekenden, Een beoogde plek hiervoor was het voormalig terrein van de Willem Alexanderschool aan de Jan Steenstraat. De omwonenden hadden al te kennen gegeven dat zij veel Statushouders in deze wijk met een behoorlijke eenzijdige bevolkingssamenstelling onwenselijk vonden. Daarbij was College en Raad de mening toegedaan dat optimale spreiding van Statushouders nodig is en een snellere integratie waarborgt.Daarbij was er de vraag van twee Woerdense initiatiefnemers die een zogenaamd Ouden Huis willen realiseren. Dit Ouden Huis voorziet in huisvesting voor senioren vanaf een minimale zorgvraag tot en met terminale zorg .Een uniek concept waarvoor zij al medewerking van Groen West hadden. Echter de beoogde locatie is eigendom van de gemeente. De realisatie van de beoogde 24 appartementen op deze locatie leek een goed alternatief voor bouw op deze plek en diende ook de spreiding van Statushouders, want meer dan de helft van de bewoners in spe laat een soc.huurwoning achter en deze konden aan Statushouders toe gewezen worden. Jaap van der Does van LijstvanderDoes had een amendement (wijzigingsvoorstel) geschreven en ingediend dat mede werd gesteund door Inwonersbelangen en Progressief Woerden. Helaas was deze steun te gering om het aangenomen te krijgen. Dank aan Marieke van Noort die het amendement goed verdedigde. Enkele partijen,o.a CDA  hadden als argument dat de wijk dit niet zag zitten. Echter de waarheid is een tikje anders. De omwonenden hebben absoluut geen bezwaar tegen de huisvesting van ouderen op deze plek Integendeel.
Jammer dat dit mooie initiatief van Leonard Smit en Paul van Berk het niet gehaald heeft en dat vele ouderen een mooie plek en goede verzorging onthouden wordt.