Ouderenzorg; 7 maart

Ouderenzorg;7 maart
De initiatiefnemers van Het Ouden Huis ( zorgcomplex voor ouderen) hebben zich met een indringende brief tot de Gemeenteraad gewend. Zij hadden de locatie Jan Steenstraat (voormalig Pr.W.Alexanderschool) bij de gemeente aangemeld als beoogde plek voor het bouwen van 24 woningen voor ouderen met een lichte tot matige zorgvraag. Nu blijkt dat deze locatie in beeld is voor versnelde bouw van woningen voor statushouders en goedkope koopwoningen. Zij dachten een goede kans te hebben,na goede gesprekken met diverse wethouders en de woningbouwcorporatie, om op deze locatie hun project te realiseren. Ook LvdDoes vindt deze locatie hiervoor zeer geschikt vanuit diverse invalshoeken. Enerzijds omdat deze locatie dicht bij het ontmoetingscentrum  De Plint ligt, dicht bij het winkelcentrum en veel vraag vanuit de Schilderswijk voor dit soort huisvesting . Ook kan hier snel gebouwd worden. LvdDoes gaat dit onderwerp in ieder geval naar een commissie brengen voor een nadere discussie en besluitvorming en gaat hiervoor steun zoeken bij andere partijen.