ouderenzorg

Ouderenzorg
Hugo Borst heeft met zijn Manifest veel losgemaakt in onze samenleving. Hij heeft helder aangegeven wat er mis gaat in de zorg voor onze ouderen en dat hoort niet in een welvarende samenleving als de onze. Er ontstaat nu een vacuüm bij het sluiten van vele bejaardentehuizen. Waar in de jaren 60 en 70 ouderen wellicht te snel een bejaardenhuis ingingen moet je nu zeer hulpbehoevend zijn om in een verpleeghuis terecht te komen.Er wordt nu niet voorzien in een grote groep ouderen die enige mate van hulp nodig hebben of hulp graag dichtbij willen hebben.
Twee inwoners van Woerden willen daar iets aan doen. Zij, Karel van Berk en Leonard Smit willen in Woerden een zogenaamd Ouden Huis realiseren. Hun concept staat voor;
-ouderen in het Ouden Huis zelfstandig wonen en naar eigen behoefte gebruik maken van de zorg, hulp en maaltijden en gezamenlijke momenten.
-ouderen in het Ouden Huis kunnen wonen, ook als ze nog maar weinig hulp vragen.
-ouderen in het ouden huis kunnen blijven wonen en niet naar verpleeghuis en hospice hoeven te verhuizen.
ook ouderen met de laagste inkomens in het Ouden Huis terecht kunnen.
-er een vaste persoon is in het Ouden Huis die aanspreekpunt is voor alle bewoners en alle vragen kan beantwoorden.
LijstvanderDoes gaat zich hard maken voor dit initiatief en daar beginnen we nu mee. 
Inmiddels hebben zich reeds 200 ouderen gemeld die veel interesse te hebben voor dit project