Veel commonitie over tarievven buitens

Veel commotie over tarieven buitensporten.(5 okt.2017)
Veel onnodige commotie over de tarieven van de buitensporten. In 2013 heeft er een harmonisatie van de tarieven van veel buitensportverenigingen plaatsgevonden. Deze verhoging was fors en in die tijd hebben het CDA en LijstvanderDoes zich daar heftig tegen verzet, Uiteindelijk is dat geland en hebben de verenigingen dit verwerkt. Onze nadrukkelijke boodschap was toen dat dit niet weer kon plaatsvinden want dan zouden de tarieven te duur worden voor veel ouders/kinderen. En dat wil LvdD absoluut niet. De sport moet voor een ieder toegankelijk blijven. Groot was des schrik onder veel verenigingen toen weth.Stolk lukraak aan de verenigingen vertelde dat er waarschijnlijk weer een forse verhoging voor de deur stond. Zij deed dit zonder de Raad hierover in te lichten, De geschiedenis kennende (hoop ik) was dit niet in de geest en lijn van een meerderheid van de Raad. Op 21 september werd politiek en Sportclubs op het stadhuis uitgenodigd om een discussie hierover te voeren. Ikzelf mocht deze avond voorzitter zijn en het werd duidelijk dat de Raad  een verhoging absoluut niet zag zitten waardoor de clubs weer vertrouwen kregen in de politiek. Het muisje kreeg echter terecht nog een grote staart door een motie van het CDA, VVD, Inwonersbelangen, P.W en LijstvanderDoes waarin het proces over de besluitvorming betreurd wordt en uiterlijk in november moet er een raadsvoorstel komen waarin diverse scenario's waaronder een scenario waarin de kosten niet zullen stijgen. Ook, en het venijn zat in de staart, werd een teleurstelling uitgesproken over het College i.c.weth..Stolk over de wijze van communicatie naar de Buitensportverenigingen. Uiteindelijk bood de wethouder haar excuses aan maar dat ging pas na lang aandringen en dus niet spontaan.
Jaap van der Does