Verkeersmaatregelen Woerden-West

Verkeersmaatregelen Woerden-West  8/9
Er zijn reeds lang plannen om het verkeer in Woerden -west beter te laten doorstromen en veiliger te maken. Het oude College en Raad vonden een extra brug over de Rijn niet nodig en beoogden door maatregelen in Woerden west de veiligheid en doorstroming optimaal te bevorderen. Hiertoe moesten de verkeerslichten vernieuwd worden, de kruising Hollandbaan-Waardsebaan verbeterd worden en men wilde ook de Boerendijk ontlasten door meer verkeer over de Hoge Rijndijk te sturen.
Van deze plannen wordt nu een gedeelte gerealiseerd t.w. een drietal verkeerslichten wordt vernieuwd,, de kruising Hollandbaan-Waardsebaan wordt verbeterd en de oversteek bij de Oranjeschool aan de Boerendijk wordt een  stuk veiliger gemaakt. De Boerendijk blijft de hoofdverkeerader en zal te zijner tijd minder verkeer te verwerken krijgen als de brug over de Rijn gereed is. Ook wordt gekeken hoe het fietsverkeer over de Boerendijk veiliger gemaakt kan worden. Kortom een aantal verbeteringen maar de grote verbetering komt pas als de westelijke randweg aangelegd wordt.