Vervolg bestuursaccoord

Vervolg Bestuursaccoord;
In de Gemeenteraadsvergadering van 23 februari j.l.is het bestuursakkoord door alle partijen getekend. 
Van nu af aan is er geen oppositie of coalitie meer maar om het populair te zeggen een soort van zakenkabinet. We hebben met elkaar een aantal zaken opgeschreven die tot aan de verkiezingen in 2018 gedaan moeten worden. Het zal even wennen zijn maar de formule staat LvdD wel aan. De onderhandelingen waren stevig en voor LvdD is het belangrijkste dat het verkeer,i.c.de Westelijke Randweg weer op de agenda staat en ook een start van de financiering. Een pijnpunt was de beslissing over de omleiding via de Hoge Rijndijk en de Hollandbaan. LijstvanderDoes ziet dit niet zitten en het is ons inziens goed geld naar kwaad geld gooien. Ons bezwaar en tevens van het CDA en IB is vastgelegd in een aangehecht document bij het akkoord. Ook de discussie over de vestiging van een crematorium en de ophoging van enkele wegen in Zegveld worden opnieuw bekeken. Dat laatste alleen om de manier waarop. Minder duur dan in de kern Kanis.