Vitaal bomenbestand

Vitaal Bomenbestand behouden 13/11

De Gemeenteraad heeft bij de Begrotingsbehandeling uitgesproken dat Woerden de 30.000 bomen in onze gemeente als ondergrens ziet. Wel zullen in de komende maanden zieke bomen en bomen die de droge zomer niet hebben overleefd vervangen worden..
Het principe blijft dat er 1 op 1 herplant wordt. Deze aanpak past volledig in het verkiezingsprogramma van LijstvanderDoes waarin we dit hebben vastgelegd. Naast het behoud van de bomen gaat er in de komende jaren ook gekeken worden naar een meer ecologische aanplant en onderhoud van groen. Er moet veel meer afstemming zijn tussen wat we planten en de waarde ervan voor insecten en vogels en vanuit nog meer invalshoeken. Kortom je kan een boom planten alleen voor de sier maar een boom kan ook een stuk meerwaarde hebben voor de bijen, hommels en vogels. Deze visie is vastgelegd in het huidige coalitieprogramma.. In het voorjaar gaan raadsleden en ambtenaren op bezoek bij de Heemtuin in Gouda waar deze manier van omgaan met groen zichtbaar wordt gemaakt. De gemeente Gouda heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan met het ecologisch omgaan met de buitenruimte. Een stadsecoloog begeleidt dit proces.