Windturbines

Windturbines
LijstvanderDoes is geen voorstander van het plaatsen van windturbines ( ijzeren sprinkhanen, vogelgehaktmolens) op land. Plaatsing op zee lost ook niet alle nadelen op maar is in ieder geval minder storend en geeft een dubbele opbrengst.
Bekend is dat windturbines het landschap verstoren, herrie en slagschaduw geven en zeer dodelijk zijn voor vele trekvogels en een recent Duits rapport geeft aan dat ieder jaar 1200 ton insecten op de bladen van de turbines hun einde vinden. Juist nu steeds meer blijkt dat we deze insecten hard nodig hebben om de biodiversiteit te verbeteren en een grote rol spelen bij o.a.bestuiving van onze voedselgewassen. Bovendien zijn windturbines onbetrouwbaar door wisselende resultaten.
De realiteit is echter dat de plaatsing van deze turbines in onze omgeving ook op ons afkomt.Het Rijk en de Provincie hebben plannen om in onze provincie solitair en in groepen, bij woonkernen,in ons landschap en op industrieterreinen plaatsing van windturbines en aanleg van zonneweides af te dwingen.Kortom zeer bedreigend en voor LvdD onaanvaardbaar. Windturbines zijn voor ons absoluut onbespreekbaar en aan zonneweides kleven ook nadelen maar minder dan aan turbines. Voorts vinden wij de dwang hierbij ondemocratisch.In vrijwel geen enkel verkiezingsprogramma, landelijk of lokaal, is dit genoemd
Overigens is enige bezinning bij alle beoogde klimaatmaatregelen absoluut geboden.
Wat voor symboolpolitiek voert ons land op dit gebied.De hele wereld gaat van kolen en olie over op (aard) gas en wij moeten van het gas af. Bij onze buren in België en Duitsland krijgen bewoners een premie als ze op gas over gaan en wij moeten er van af. Dit is echt geloofwaardig. LijstvanderDoes ondersteunt volledig het streven om duurzamer te gaan leven, want zoals we nu leven gaat dit ten koste van ons milieu.Gewoon beginnen om inwoners ( financieel) te stimuleren zonnepanelen aan te schaffen , andere isolatiemaatregelen te bevorderen, waterstof en andere alternatieven te onderzoeken en wellicht kernfusie of een thoriumcentrale te overwegen.
En ook gewoon onze levensstijl wat minder belastend voor het milieu in te richten.
Onlangs zag ik een aanbieding van een ananas uit Costa Rica bij de Jumbo voor 95 Eurocent. Dat moet dan met boot of vliegtuig aangevoerd worden. Is dat wat we willen?
Jaap van der Does fractievoorzitter.