Zure druiven oppositie

De druiven zijn kennelijk zuur voor de oppositie

De oppositie rol is mij persoonlijk (jaap van der Does) niet vreemd maar het verbaasd mij wel hoe de oppositie nu gevoerd wordt. Onder aanvoering van Progressief Woerden worden onderwerpen opgevoerd welke niet echt geloofwaardig zijn. Ik kan me de zure toon van P.W wel voorstellen want het is een ommekeer om na 30 jaar in het dagelijks bestuur nu aan de zijlijn te staan. Maar de gekozen onderwerpen om de coalitie te berispen zijn zeer arbitrair. Juist in de 8 voorgaande jaren is de spaarpot van de gemeente gehalveerd van 40 naar 20 miljoen en is de gemeenschappelijke schuld verdubbeld. Je kan dit potverteren noemen. Het waren ook jaren met goede inkomsten ( zogenaamde vette jaren) en dan toch dit financieel uit je dak gaan. Deze coalitie heeft juist als prioriteit nummer een om de financiën onder controle te houden, ondanks stevige investeringen. Zo worden er nu eindelijk eens een paar grote projecten aangepakt, zoals een brug over de Rijn en stevige verkeersmaatregelen in Snel en Polanen. Dit vergt grote investeringen en daar is nu geld voor gereserveerd. Eindelijk eens aandacht voor de verkeersinfarcten waar Woerden mee te maken heeft. Dit na 30 jaar achterstallig onderhoud. Kortom ik gun iedereen z,n pleziertje maar als oppositie moet je wel geloofwaardig blijven.
Deze coalitie kiest mede voor het welbevinden van zijn inwoners door maatregelen te nemen om de fijn stof en roetuitsoot te beperken en de verkeersveiligheid te verbeteren.