Energietransitie


Energietransitie
Een lastig dossier is de energietransitie. LijstvanderDoes heeft alle begrip voor het streven naar een duurzame samenleving en werkt daar graag aan mee. Maar de huidige klimaatplannen zijn te ambitieus en landen slecht in de samenleving. Vooral het uitbannen van gas, de schoonste fossiele brandstof, als logisch vervolg op het verdwijnen van Gronings gas is een denkfout. Er is voldoende gas in de wereld voor de komende jaren en volop aanwezig in Rusland, Noorwegen en in de Noordzee. Toen de steenkolen op waren in Limburg hebben we deze ook geïmporteerd. Dat neemt niet weg dat de overheden het financieel aantrekkelijk maken dat mensen hun huis isoleren, zonnepanelen op hun dak plaatsen etc. Ook zijn er talloze kantoorgebouwen, fabriekshallen en boerenstallen waarop zonnepanelen gelegd kunnen worden. Kortom niet overhaast reageren maar plannen maken die haalbaar en betaalbaar zijn. De plaatsing van windturbines op land stuit bij onze fractie op veel tegenstand. LijstvanderDoes vindt dit een onevenredige aantasting van onze omgeving. LvdD ziet veel nadelen en praktisch geen voordelen. Zonnepanelen op minder vruchtbare grond of in geluidschermen langs autowegen is wat minder ingrijpend en voor ons bespreekbaar.