Financien op orde

 
De financiën op orde
Onze wethouder Arthur Bolderdijk heeft het niet gemakkelijk gehad in zijn beginperiode. Het was en is een lastige klus om de financiële afspraken uit het coalitieakkoord goed uit te voeren. Een verkeerde berekening in en oplopende kosten bij het sociaal domein maken het hem niet gemakkelijk. Toch houden we vast aan de afspraken en indien nodig moet ergens op bezuinigd worden. Dat is nooit leuk maar extra Onroerend Zaak Belastingen zijn dit ook niet. Soms moet je de tering naar de nering zetten. Inmiddels is de begroting voor 2020 rond en deze is behandeld in de Raadsvergadering van 31 oktober a.s. We steunen je Arthur.