Meer kleur en fleur

 
Meer kleur en fleur
In het coalitieakkoord is ook vastgelegd dat de buitenruimte kleurrijker moet worden. Er moet meer aandacht komen voor biodiversiteit, meer interactie tussen flora en fauna. Hier hoort ook bij meer bloemrijke bermen voor vogels, bijen en insecten. De oplettende inwoner van Woerden heeft de eerste resultaten kunnen waarnemen langs de Steinhagenseweg en de Molenvlietbaan. Hierop zijn enorm veel positieve reacties gekomen. Biodiversiteit is meer dan dat maar we gaan stevig ons best doen om een stap in de goede richting te maken, zodat dit goed geborgd wordt. Afgelopen juni is een motie van LijstvanderDoes om te komen tot een Bij-vriendelijke gemeente unaniem door de Raad aangenomen. Het wordt hoog tijd dat we met andere ogen naar onze natuur/omgeving gaan kijken in het belang van mens en dier.