Ontsluiting westzijde van Woerden

 
De ontsluiting aan de westzijde van Woerden
Hoewel later dan beloofd nadert het tijdstip waarop duidelijk wordt waar de brug over de Rijn precies komt. Het is in ieder geval in de nabijheid van tuincentrum De Bosrand aan Rietveld. Begin oktober moet de exacte plaats bekend zijn en dan begint het traject van huizen en/of grond verwerven voor de brug. Uiteraard gaat dan ook de aanbesteding in werking gesteld worden.Dat is wat wij tot voor kort hoorden. Inmiddels is duidelijk geworden dat de wethouder een extra tussenstap wil maken met een onderzoek naar een nieuwe variant, te weten de Rembrandbrug, die in het verlengde van de Rembrandlaan moet komen. Wat ons betreft een onnodige en dure exercitie en het vertraagt de keuze voor een brug tot voor de zomer van 2020. De brug zal in deze regeerperiode niet gereed zijn maar uiteindelijk zijn we wel verder gekomen na 30 jaar praten en moeilijk doen. Wat LijstvanderDoes betreft gaan we in de volgende periode (vanaf 2022) direct door met de aanleg van de Westelijke randweg. We hopen hiervoor te zijner tijd in een gelijkgezinde coalitie te participeren. Wij vinden het een slechte zaak als de Hollandbaan gaat fungeren als een westelijke randweg. Dit betekent een verplaatsing van verkeer vanaf de Rembrandtlaan en Boerendijk naar de Hollandbaan.