Verkeersmaatregelen Woerden West

Verkeersmaatregelen Woerden-West 10/11


In de Raadsvergadering van 8 nov. zijn de beoogde maatregelen voor Woerden-West met grote meerderheid aangenomen. Deze maatregelen voorzien in vernieuwing van een drietal verkeerslicht installaties, aanpassing kruising Hollandbaan/Waardsebaan, een betere oversteek bij de Willem van Oranjeschool bop de Boerendijk en de realisatie van een aantal betere fietsvoorzieningen. Onder de absolute voorwaarde dat dit geen alternatief is voor de brug over de Rijn en een aansluiting naar de Hollandbaan kon LvdDoes met dit voorstel akkoord gaan