sociale huurwoningen

Commotie over langdurige leegstand van soc.huurwoningen 
 
 Plaatsgenoot Kristel Noordergraaf is een Facebook actie gestart om in kaart te brengen hoeveel soc.huurwoningen er reeds zeer geruime tijd leegstaan. Zij heeft de indruk dat dit te maken heeft met de komst van Statushouders naar Woerden. Ook was haar opgevallen dat er praktisch geen woningen meer worden aangeboden op WoningNet. Dit is de vervanger van de vroegere woonkrant.
Inmiddels staat de teller op 30 lege woningen  hoofdzakelijk in de Schilderswijk  in Woerden. Zij heeft haar bevindingen voorgelegd aan de plaatselijke politiek. Naar aanleiding hiervan heeft LijstvanderDoes een aantal schriftelijke vragen ingediend bij het College van Woerden om (snel) duidelijkheid te krijgen over de redenen waarom een aantal woningen al zo lang leeg staan. LijstvanderDoes vindt het belangrijk dat er snel cijfers en redenen boven water komen om te beoordelen wat er gaande is .Een toch al beladen onderwerp als de komst van Statushouders en Asielzoekers moet je niet nodeloos verder belasten met discussies over de mogelijke prioritering bij de toewijzing.Kortom snel duidelijkheid want niets is zo erg als wantrouwen jegens het bestuur Ik heb het kort geleden nog aangehaald bij de discussie over de Verkeersvisie 2030. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.