begroting 2017

Begroting 2017 
 
Trots werd bij de presentatie van de begroting 2017 aangekondigd dat deze sluitend was. Bij nadere bestudering was zie je dat dit is gedaan met creatief boekhouden .Er is 3,2 miljoen uit de algemene reserve gehaald om dit doel te bereiken en dat vindt LijstvanderDoes niet netjes. Volgens de regels schijnt dit te mogen maar het geeft toch een verkeerd beeld. Voorts is de totale schuldpositie van Woerden behoorlijk toegenomen en dat wreekt zich zodra de rente maar iets toeneemt. Ook hebben we tegen de benoeming van de nieuwe wethouder gestemd. Dit is nu de 4e wethouder van buiten Woerden en dat vinden wij slecht voor het bestuur. Enige affiniteit met Woerden is zoek, In de aanhef ook de huidige bestuurscultuur gehekeld waarbij de inspraak van de burger (Verkeersvisie 2030) niet serieus genomen wordt en enkele coalitiepartijen er een potje van maakten.
In mijn bijdrage heb ik nadrukkelijk de belabberde verkeersituatie in zowel Woerden-Oost en Woerden-west benoemd en daarbij vermeld dat er enkele dagen geleden nog een meisje is aangereden op de rotonde op de Amsterdamlaan. Kleine aanpassingen aan de Steinhagenseweg zijn doekjes voor het bloeden en slechts marginale verbeteringen op.
Dit geldt evenzo voor Woerden-west waar voor 10 miljoen aan verbeteringen aan de bestaande routes Boerendijk, Hoge Rijndijk zijn gepland en dat is grotendeels weggegooid geld. Deze coalitie moet nu eens knopen doorhakken. Voorts de Burgemeester nogmaals nadrukkelijk gewezen op het ontbreken van goede en voldoende wijkagenten en gezegd dat dit nooit door BOA,s gecompenseerd kan worden.
Hij zegde inspanningen toe, Waarvan acte.
Ook nadrukkelijk gewezen op de vele clubs en verenigingen die steeds meer moeite hebben met het organiseren van b.v.een Koninginnedag of de Havendagen. Meer en meer belachelijke regels en minder subsidie .De Havendagen b.v. worden nu om de 2 jaar georganiseerd .Het bestuur trekt het niet om dit ieder jaar te doen. Weth.Stolk onderkende het probleem. Hopelijk wordt er indringend naar gekeken. Ook heeft LijstvanderDoes de wens voor meer koopzondagen aangekaart en de belachelijke vaar-en toeristenbelasting genoemd. Samen met Inw.Belangen een tegenbegroting ingediend waarbij  de brug over de Rijn in is genoemd en de complete westelijke randweg wordt aangelegd met minder geld.
Moties die we mede gesteund hebben zijn;
Verkorten wachttijden soc.huurwoningen, meer groen in de wijken, Vertrouwen terugwinnen in de samenleving en de motie Naar een Stabiele begroting van het CDA,