realiteit

Politieke realiteit
 
De breuk in de coalitie op 21 dec.. j. l heeft het fundament onder de huidige coalitie weggehaald. Het uittreden van de fractie van CU/SGP betekent dat de huidige coalitie zijn meerderheid kwijt is en dat bijvoorbeeld weth.de Weger moet aftreden. Kortom er zullen de komende weken een paar stevige knopen doorgehakt moeten worden. Er zijn diverse mogelijkheden die zich kunnen aandienen. De geamputeerde coalitie gaat verder als een minderheidscoalitie. Dat betekent dat ze bij zaken die ze willen realiseren steun moeten zoeken. Het kan ook zijn dat een partij van de oppositie gevraagd wordt om toe te treden tot de coalitie. Maar deze partij zal ook eisen gaan stellen en is al openlijk gesteld dat alle drie de oppositiepartijen direct als eis stellen dat er per direct aan de Westelijke Randweg gewerkt gaat worden. Kortom een complexe puzzel en op 19 jan. volgt een korte Raadsvergadering waarbij opties in beeld komen.